Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η αρχή του διττού αξιόποινου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The european arrest warrant and the principle of double criminality
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η αρχή του διττού αξιόποινου

Κυριτσάκη, Ιωάννα Α.

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο τη συστηματική ανάλυση και κριτική αποτίμηση των ρυθμίσεων της απόφασης πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που σχετίζονται άμεσα με την παραδοσιακή αρχή του διττού αξιοποίνου. Καθώς το ευρωπαϊκό νομοθέτημα επιφέρει μερική κατάργηση της εν λόγω εγγυητικής αρχής, εξετάζονται τα δογματικά ερείσματα αυτού του νομοθετικού εγχειρήματος και προτείνονται ερμηνευτικές προσεγγίσεις για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων του εκζητουμένου, μέσω της εναρμόνισης των παρεχόμενων ατομικών εγγυήσεων, αλλά και της σύγκλισης της ποινικής ύλης των κρατών μελών της Ε.Ε.
The purpose of this thesis is to examine the provisions of the framework decision on the european arrest warrant,which are closely connected to the traditional principle of double criminality. Emphasis is given on the attempt of the European legislator to partly abolish the double conditionality requirement and on the need to ensure the effective protection of the rights of the requested person in the context of this new method of judicial assistance

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Εκδοση αλλοδαπού υποδίκου, Ευρώπη Ενωση, Χώρες της
Judicial assistance, European Union countries
Τρίτος πυλώνας
Δικαστική συνδρομή, Ευρωπαϊκή Ενωση, Χώρες της
Judical cooperation
Harmonization of criminal law
Ανθρώπινα δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Ενωση, Χώρες της
Extradition, European Union countries
Human rights, European Union countries
Ποινική δικαιοδοσία, Ευρωπαϊκή Ενωση, Χώρες της
Criminal jurisdiction, European Union countries
Εναρμόνιση ποινικού δικαίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)