Οι μεταβολές της ροπής, των μηχανικών ιδιοτήτων και της νευρομυϊκής λειτουργίας των μυών της ποδοκνημικής άρθρωσης στη διάρκεια μέγιστης και υπομέγιστης κόπωσης και αποκατάστασης σε προεφηβεία, αγόρια και ενήλικες άντρες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The alteration of torgue, twitch contraction properties and neuromuscular function of calf muscle, during a fatiguing maximal and submaximal isometric contraction and recovery in prepubertal boys and adults men
Οι μεταβολές της ροπής, των μηχανικών ιδιοτήτων και της νευρομυϊκής λειτουργίας των μυών της ποδοκνημικής άρθρωσης στη διάρκεια μέγιστης και υπομέγιστης κόπωσης και αποκατάστασης σε προεφηβεία, αγόρια και ενήλικες άντρες

Χατζηκωτούλας, Κωνσταντίνος Ν.

Muscular fatigue is often defined as the reduction in force generating capacity of the neuromuscular system that occurs during sustained activity. Previous studies reported that literally each step of event in muscle contraction could be a site for fatigue. Nevertheless, the resultant observations are conflicting, in regard to age and sex effects of alterations in neuromuscular system during fatigue. The main purpose of this study was to examine to what extend central and peripheral mechanisms explain the fatigue differences between adults and prepubertal boys after maximal and submaximal sustained fatigue test
Η μυϊκή κόπωση αναφέρεται στην ικανότητα ενός μυός ή μιας ομάδας μυών, να διατηρεί, ή να επαναλαμβάνει συστολές χωρίς κάματο. Πολλοί ερευνητές στο παρελθόν, έχουν αναφέρει ότι φαινόμενα κόπωσης μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορες περιοχές του νευρικού και μυϊκού συστήματος που συμμετέχουν στην παραγωγή μιας κίνησης. Ωστόσο, δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί οι μηχανισμοί σχετικά με την επίδραση της ηλικίας στις μεταβολές που συμβαίνουν στη λειτουργία του νευρικού συστήματος κατά την κόπωση. Ο βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των μηχανισμών του νευρομυϊκού συστήματος, που προκαλούν την κόπωση στους ενήλικες συγκριτικά με τα παιδιά, τόσο μετά από μέγιστο όσο και μετά από υπομέγιστο πρωτόκολλο κόπωσης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μ-κύμα
Προκλητή διέγερση
Αποκατάσταση
Ηλεκτρομυογράφημα
Κόπωση
Twitch potentiation
Electromyogram
Μυϊκή συστολή
Muscle contraction
Fatique
M-wave

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)