Ανάκτηση πληροφοριών και εξόρυξη δεδομένων για εξατομίκευση υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Information retrieval and data mining for web personalization
Ανάκτηση πληροφοριών και εξόρυξη δεδομένων για εξατομίκευση υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού

Συμεωνίδης, Παναγιώτης Δ.

Η παρούσα διατριβή μελετά και προτείνει μεθόδους για παροχή προτάσεων εξατομικευμένων σε χρήστες δικτυακών τόπων. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι από το χώρο της ανάκτησης πληροφοριών και εξόρυξης δεδομένων
The phd thesis proposes methods for recommending products in web sites. There are used methods from information retrieval and web data mining

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών
Web data mining
Information storage and retrieval systems
Συνεργατική διήθηση
World Wide Web
World Wide Web (Σύστημα ανάκτησης πληροφοριών)
Συστήματα προτάσεων
Recommender systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)