Τα αποδεικτικά μέσα στη φορολογική δίκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Evidence inatax law trial
Τα αποδεικτικά μέσα στη φορολογική δίκη

Θεοδωρίδου, Σοφία Θεοδώρου

Στην εργασία αυτή παρατίθενται τα αποδεικτικά μέσα στη φορολογική δίκη των άρθρων 156 έως 186ΚΔΔ, με έμφαση κυρίως στο συνηθέστερο στην πράξη αποδεικτικό μέσο, τα έγγραφα. Επειτα, σημειώνεται η υποχρέωση των διαδίκων να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους μέσα έως την προηγούμενη της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης, σύμφωνα με την αρχή της προαπόδειξης, από την οποία όμως υπάρχουν παρεγκλίσεις. Επιπρόσθετα, στην εργασία αυτή αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις προσαγωγής νέων αποδεικτικών μέσων το πρώτον στην κατ' έφεση δίκη σύμφωνα και με πρόσφατη νομολογία. Τέλος, γίνεται αναφορά εκτός από την αρχή της προαπόδειξης και σε άλλες αρχές, όπως αυτή της ελεύθερης χρήσης και εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων και η εξεταστική αρχή ή ανακριτικό σύστημα καθώς και επιλογικά, στην υποχρέωση του δικαστή να εναρμονίζει κάθε φορά συνταγματικές αξίες, όπως από τη μια η αρχή επιτάχυνσης της δίκης και από την άλλη το δικαίωμα απόδειξης του διαδίκου.
This essays objective is to comment the value of evidence in a tax law trial emphasizing on the most commonly used evidence in practice and the documents. In addition, notes are made in relation to the obligation of the litigants to produce evidence until the previous day of the first trial of the case according to the principle of the pre-evidence, although there are exemptions from the rule. Moreover, in this essay there is an attempt to unfold the preconditions of producing new evidence, for the first time in appeal hearing in agreement with recent statute law. In the end, there is a reference to other principles as well as on obligation of the judge to harmonize constitutional values, like on one hand, the principle of the acceleration of the trial and on the other hand, the right of a litingant to produce exidence.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νομολογία
Producing evidence
Προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων
Αποδεικτικά μέσα
Evidence
Tax law trial
Principle of the pre-evidence
Φορολογική δίκη
Αρχή της προαπόδειξης
Συμπλήρωση αποδεικτικών μέσων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)