Πτητικά συστατικά στο κυπριακό τυρί χαλούμι

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Volatile compounds in Cyprus Halloumi cheese
Πτητικά συστατικά στο κυπριακό τυρί χαλούμι

Μαλά, Μικαέλλα Κύπρου

Ταυτοποίηση των πτητικών συστατικών του κυπριακού τυριού "χαλούμι" με τη βοήθεια των τεχνικών SPME, GC-FID, GC-MS
Identification of volatile compounds in halloumi cheese with the help of SPME, GC-FID, GC-MS

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χαλλούμι
Πτητικά συστατικά
Halloumi
Volatile compounds

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2006
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)