Σημασιολογική αναζήτηση υπηρεσιών ιστού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Semantic search of web services
Σημασιολογική αναζήτηση υπηρεσιών ιστού

Καραγεώργου, Βασιλική Θεοδώρου

Στα πλαίσια της μεγάλης ανάπτυξης του διαδικτύου έχει αναπτυχθεί ένα νέο είδος υπηρεσιών, γνωστές ως Υπηρεσίες Ιστού. Πρόκειται για εφαρμογές ανεξάρτητες από πλατφόρμα που μπορούν να προσαρτηθούν σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο. Για την οργάνωση τους χρησιμοποιούνται ειδικά μητρώα καταχώρησης και αναζήτησης υπηρεσιών ιστού, γνωστοί ως UDDI. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να συνδυαστεί το UDDI με το αναπτυσσόμενο σημασιολογικό διαδίκτυο. Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας, έχει αναπτυχθεί ένα μητρώο UDDI το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση και αναζήτηση υπηρεσιών ιστού χρησιμοποιώντας αρκετές σημασιολογικές πληροφορίες.
Web services are platform independent internet applications that can incorporate at every web site. UDDI is a registry that enables web services registration and discovery. One of the aims of developers is the enrichment of UDDI with semantic information. This project includes the development of a UDDI registry that permits the registration and discovery of web services using metadata and semantic information.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σημασιολογικές υπηρεσίες ιστού
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
Μητρώο καταχώρηση και αναζήτησης
Semantic web services
Σημασιολογικό δίκτυο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)