Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The political philosophy of Plato and Aristotle
Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

Ρετσινά, Δήμητρα Νικολάου

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναλύεται η πολιτική φιλοσοφία των δύο μεγαλύτερων στοχαστών της αρχαιότητας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Με βάση τη θεωρία των Ιδεών, ο Πλάτων ανέπτυξε τη σκέψη ότι ο ηθικός αξιολογικός καθορισμός θα διαφωτίσει όλη την περιοχή της ανθρώπινης ζωής. Για τον Πλάτωνα το ηθικό ιδεώδες γίνεται πολιτικό και αυτό αναπτύσσεται κατεξοχήν στην 'Πολιτεία', όπου ο φιλόσοφος εκθέτει ένα σύστημα αρετών στο ιδανικό κράτος. Στον Αριστοτέλη, η έννοια της λογικής είναι η μορφή που προσιδιάζει στην ανθρώπινη ψυχή. Ο άνθρωπος γίνεται ευτυχισμένοςόταν αναπτύσσει την έλλογη και κατ' αρετήν δραστηριότητα που προσιδιάζει στη φύση του. Η ηθική ικανότητα του ανθρώπου, που είναι το κατεξοχήν ζώον πολιτικόν, μόνο στη συλλογική ζωή μπορεί να βρει την τελείωσή της. Ο Αριστοτέλης ενδιαφέρθηκε για τη σταθερότητα της "πολιτείας" με την ύπαρξη μιας εύρωστης μεσαίας τάξης.
Plato developed a comprehensive philosophy built around a central metaphysical theory, the Theory of forms, which had implications for science, politics and ethics. Plato was a systematic thinker who set the pattern of philosophy as a comprehensive explanation of all political experience. Plato's argument for justice -"every one fulfills his own duties"- provides not only a theory of ethics but also a model for the ideal state. Aristotle used the notion of logic and developed for the first time the conception of science as a body of Knoeledge having a logical structure. In ethical theory Aristotle argues that the good life for human beings is the life of reason lived "with excellence". He recommends a mixed constitution in politics.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Justice
Ethics
Forms
Δικαιοσύνη
Λόγος
Ηθική
Ισότητα
Politics
Equality
Logic
Πολιτική
Ιδέα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)