Συγκριτική μελέτη δυο μεθόδων λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης της ωοθήκης ενδομητρίωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
A prospective randomized study comparing two different: laparoscopic methods for the treatment ovarian endometriomas
Συγκριτική μελέτη δυο μεθόδων λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης της ωοθήκης ενδομητρίωσης

Τσολακίδης, Δημήτριος Χ.

Η ενδομητρίωση αποτελεί μια συχνή αλλά αινιγματική πάθηση των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας. Η ωοθηκική κύστη με παρουσία έκτοπου ενδομητρικού ιστού στο τοίχωμά της ορίζεται ως ενδομητρίωμα και αποτελεί το 35% των καλοήθων ωοθηκικών κύστεων που αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Αν και διάφορες θεωρίες έχουν προταθεί, η παθογένεση της ενδομητρίωσης και των ενδομητριωμάτων παραμένει μέχρι σήμερα αμφιλεγόμενη. Η πολυπλοκότητα της νόσου και η περιορισμένη πρόοδος στην εξακρίβωση της αιτίας της, εξηγούν την ύπαρξη τόσο πολλών αντικρουόμενων απόψεων στη βιβλιογραφία σχετικά με την πιο αποτελεσματική μέθοδο στη θεραπεία των ενδομητριωμάτων. Εκτός από την υποτροπή των συμπτωμάτων και τον επανασχηματισμό των ενδομητριωμάτων, σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η εξακρίβωση της επίπτωσης στην ωοθηκική παρακαταθήκη και την ποιότητα ζωής δύο διαφορετικών λαπαροσκοπικών μεθόδων
Endometriosis is a common but enigmatic disorder affecting women of reproductive age. Endometrioma is defined as an ovarian cyst with ectopic endometrial lining and represents 35% of benign ovarian cysts, which necessitate surgery. Although several theories have been proposed, the pathogenesis of endometriosis is still controversial. The complexity of the disease and the limited progress in identifying its exact cause, explain in great extent why there are so many controversies in the literature concerning the most effective modality to treat endometriomas. In addition to the recurrence of symptoms and reformation of endometriomas, the aim of this study was to investigate the effect of two different laparoscopic methods on ovarian reserve and quality of life

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Endometrioma
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Endometriosis
Laparoscopic surgery
Ενδομητρίωμα
Ενδομητρίωση
Ωοθηκική εφεδρεία
Anti-mullerian hormone
Αντι-μυλλέριος ορμόνη
Ovarian reserve

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)