Επίδραση των σταδίων αύξησης του καρπού και της πυκνότητας φύτευσης στην ποσότητα καψαϊκίνης υβριδίου της πιπεριάς capsicum annuum

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The influence of development stages of the crop and plant density on the quantity of capsaicin of an hubrid of capsicum annuum
Επίδραση των σταδίων αύξησης του καρπού και της πυκνότητας φύτευσης στην ποσότητα καψαϊκίνης υβριδίου της πιπεριάς capsicum annuum

Τασιοπούλου, Σοφία Χρήστου

In this research it was investigated the accumulation of capsaicin in fruits ofan hybrid named Yanca of the chilli pepper Capsicum annuum. Capsaicin is analkaloid that it is the responsible substance of the pepper’s pungency. Plants weretransplanted in three treatments of four densities at the farm of the university and itwas determined the accumulation of capsaicin in peppers between four plant densitieswhich were based on the plant distance in rows and between rows : 60x60cm,45x45cm, 30x30cm and 15x15cm and on seven development stages that wereclassified from the immature green to the senescent red: small in size green fruits,green fruits, yellow, yellow with a slight emergence of orange, 50%yellow and 50%orange, orange with a slight emergence of red and finally red fruits. Flowers werelabeled at fruit set and the length and diameter from fruit set were recorded. Fruitswere harvested at seven different stages and individual fresh weight and dry matter ofthe whole peppers were measured. Also it was determined the color (L and Hueangle) and the accumulation of capsaicin on each fruit and in three slices of the fruit.The length and the diameter of the fruit from fruit set to fully grown followed a linearcurve ψ =αχ+β. Length was higher at low densities (60x60cm, 45x45cm), butdiameter was almost the same between the densities. Characteristics of the fruit suchas weight and dry matter were slightly affected by the density. The fresh weight anddry matter increased progressively and systematically as ripening proceeded in alldensities. The measurements of L increased at first stages and then started decreaseduring development as the color changed from green to red. Hue angle decreased aswell as the color of the fruit changed from green to red. As far as capsaicin is concern,it has the same concentration on the whole fruit from the apical to the base. Capsaicinstarted to accumulate in the fruit at the first stage and continued to increase slowlyuntil the 6th stage, when an active accumulation took place and the capsaicin reachedits maximum level. As a conclusion, fruits of high densities (15x15, 30x30) were lesspungent than those in low densities (45x45, 60x60).
Μελετήθηκε η συγκέντρωση της καψαϊκίνης, του αλκαλοειδούς που είναιυπεύθυνο για την καυστικότητα, σε καρπούς καυτερής πιπεριάς Capsicum annuumτου υβριδίου Yanca. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της καψαϊκίνης έγινε σετέσσερις πυκνότητες φύτευσης σε αποστάσεις των φυτών μεταξύ των σειρών και επίτης σειράς : 60x60cm, 45x45cm 30x30cm και 15x15cm και σε εφτά στάδια αύξησηςκαι ανάπτυξης του καρπού τα οποία προσδιορίστηκαν με βάση το χρώμα καθώς καιτην αύξηση και ωρίμανση των καρπών σε : μικρό και πράσινο, πράσινο, κίτρινο,κίτρινο με ελάχιστο πορτοκαλί, κίτρινο50%-πορτοκαλί 50%, πορτοκαλί-κόκκινο καικόκκινο. Για την εκτέλεση του πειράματος μεταφυτεύτηκαν φυτά του υβριδίου σεπειραματικό τεμάχιο του αγροκτήματος Α.Π.Θ το οποίο περιείχε τρεις επαναλήψειςτων τεσσάρων πυκνοτήτων. Έγιναν μετρήσεις μήκους και διαμέτρου σεσυγκεκριμένους καρπούς πάνω στα φυτά. Λήφθηκαν καρποί από κάθε πυκνότητα σεόλα τα παραπάνω στάδια και προσδιορίστηκαν το νωπό βάρος, το ξηρό βάρος, τοχρώμα (παράμετροι L και hue angle) και η συγκέντρωση της καψαϊκίνης σεολόκληρο τον καρπό καθώς και σε επιμέρους τμήματά του. Το μήκος και η διάμετροςτου καρπού ακολουθούν ευθεία γραμμή τύπου ψ =αx+β. Το μήκος ήταν μεγαλύτεροστην πυκνότητα 45x45 ενώ η διάμετρος ήταν παραπλήσια σε όλες τις πυκνότητες. Οιτιμές του νωπού και ξηρού βάρους ακολούθησαν ανοδική πορεία κατά την ανάπτυξηκαι ωρίμανση των καρπών σε όλες τις πυκνότητες. Η παράμετρος L του χρώματοςπαριστάνει την φωτεινότητα του χρώματος του καρπού και μετά από μια μικρήάνοδο, μειώνεται μέχρι την τελική ωρίμανση. Παρομοίως οι τιμές του Hue angleμειώνονται καθώς ο καρπός αλλάζει χρώμα από πράσινο σε κόκκινο. Η ποσότητα τηςκαψαϊκίνης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη κατά μήκος του καρπού. Ο καρπόςσυσσωρεύει αργά καψαϊκίνη μέχρι το στάδιο 5 του καρπού, και η έντονησυσσώρευση της συμβαίνει από το στάδιο 6 που ο καρπός έχει χρώμα πορτοκαλί-κόκκινο έως το στάδιο 7 που το χρώμα έχει γίνει κόκκινο. Στις υψηλές πυκνότητες(15x15, 30x30) οι τιμές της καψαϊκίνης ήταν χαμηλότερες και οι καρποί ήτανλιγότερο καυτεροί συγκριτικά με τις χαμηλότερες πυκνότητες (45x45, 60x60).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πυκνότητα φύτευσης
Χρώμα
Capsaicin
Ξηρό βάρος
Color
Chili pepper
Νωπό βάρος
Plant density
Καψαϊκίνη
Καυτερή πιπεριά
Fresh weight
Dry weight

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)