Μελέτη των κυτταρικών στόχων του παράγοντα νέκρωσης των όγκων(TNFa) σε ζωικά πρότυπα φλεγμονώδους πολυαρθρίτιδας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Dissection of cellular targets of tumor necrosis factor(TNFa) in murine animal models of inflammator polyarthritis
Μελέτη των κυτταρικών στόχων του παράγοντα νέκρωσης των όγκων(TNFa) σε ζωικά πρότυπα φλεγμονώδους πολυαρθρίτιδας

Αρμακά, Μαρία Π.

Ο ΤΝF θεωρείται ότι παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας και οι αντί-TNF θεραπείες είναι πράγματι ικανοποιητικά επιτυχείς για την καταστολή της. Παρ' όλα αυτά, οι συγκεκριμένοι μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων ο TNF γίνεται παθογόνος στην αρθρίτιδα, παραμένουν άγνωστοι. Στο παρελθόν η ερευνητική ομάδα του Δρ Γ. Κόλλια δημιούργησε μία διαγονιδιακή σειρά, την Tg197, με διαγονίδιο τον TNF του ανθρώπου, στο οποίο είχε αντικατασταθεί η 3' περιοχή του γονιδίου με την αντίστοιχη περιοχή του ανθρώπινου γονιδίου της β-σφαιρίνης, και μία μεταλλαγμένη σειρά ποντικών, την TNFΔARE, που παρουσιάζει κατασκευασμένη έλλειψη των ΑU-στοιχείων στην 3' περιοχή του mRNA του TNF. Η 3' περιοχή του TNF γονιδίου ελέγχει την σταθερότητα του αγγελιοφόρου RNA και την ποσοτική παραγωγή της πρωτεΐνης. Και στους δύο ποντικούς εμφανίζεται απορυθμισμένη έκφραση του TNF, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονώδους πολυαρθρίτιδας. Ο TNFΔARE ποντικός αναπτύσσει άλλη μία φλεγμoνώδη παθολογία, μια εντεροπάθεια που προσομοιάζει την νόσο του Crohn. Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες έχουν αμφισβητήσει την κρισιμότητα του ρόλου των Τ και Β κυττάρων στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της πολυαρθρίτιδας, αφού η έλλειψή τους και στα δυο πειραματικά πρότυπα οδήγησε σε αρθριτικό φαινότυπο στα ίδια χρονικά πλαίσια και με την ίδια δριμύτητα
TNF plays an essential pathogenic role in Rheumatoid Arthritis, and anti-TNF therapies are successful in attenuation of the disease. However, the molecular and cellular mechanisms through which TNF becomes pathogenic are still unknown. In the past we generated a mutant mouse that develops chronic inflammatory polyarthritis and inflammatory bowel's disease (crohn's-like) (TNFΔARE mouse) as a result of a targeted endogenous deletion of the AU-rich elements (ARE), which regulate TNF gene expression and the human TNF transgenic mouse (Tg197). The latest has been generated by the microinjection of the human TNF gene in which 3' prime UTR had been replaced with the respective region of human β-globin gene. The backcrossing of the mouse models in mature T and B cells deficient background resulted in arthritic pathology which was very similar to the pathology of the original models, in terms of time course and severity

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Παράγοντας νέκρωσης όγκων
Tumor necrosis factor
Transgenic animals
Rheumatoid arthritis
Ζωικά πρότυπα
Murine animal models
Διαγονιδιακά ζώα
Molecular cloning
Κλωνοποίηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)