Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διδασκαλία με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Training teachers to teach with ICt: a University of Macedonia (Thessaloniki) training programme : a case study
Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διδασκαλία με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

Αντύπα, Στυλιανή Ευαγγέλου

This paper outlines a survey of a teacher training course, whose goal was to educate/train tutors to teach language with ICT. The objective of this study was to find out whether the participants in this programme actually use ICT when teaching language, in other words if the programme was effective or not. This paper provides an assessment of the relative effectiveness of this teacher training course. The basic hypothesis was that teachers won't be using ICT as often and as much as they should (given the fact that they were trained to do so). The analysis of the questionnaires and of the interviews (qualitative and quantitative research method) has shown a variety of factors influencing teachers' decisions about (actually preventing them from) using technology in the classroom setting.
Η παρούσα εργασία αφορά ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης που φιλοδοξούσε να επιμορφώσει εκπ/κούς στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων. Ζητούμενο είναι αν οι συμμετέχοντες σε αυτό χρησιμοποιούν στη μετέπειτα διδακτική πρακτική τους τις γνώσεις και δεξιότητες που απεκόμισαν από το πρόγραμμα, αν δηλαδή το πρόγραμμα υπήρξε αποτελεσματικό ή όχι. Η βασική υπόθεση της έρευνας ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί δε θα χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία στο βαθμό που θα έπρεπε (δεδομένου ότι επιμορφώθηκαν σχετικά). Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων (συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης) κατέδειξε ποικίλους ανασταλτικούς παράγοντες στην ενσωμάτωσητων ΤΠΕ στη διδασκαλία, επιβεβαιώνοντας έτσι τη βασική υπόθεση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανασταλτικοί/ενθαρρυντικοί παράγοντες στη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία
Χρήση Η/Υ και ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία
Τ.Π.Ε.
Αποτελεσματικότητα επιμορφωτικών προγραμμάτων
ICT
Factors influencing ICT uptake
Effectiveness of training programmes
Quality and quantity of ICT uptake by teachers during teaching

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)