Παρασκευή και μελέτη ιδιοτήτω inkjet μελανών επίστρωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Preparation and studying of properties of pigmented inks for inkjet printing
Παρασκευή και μελέτη ιδιοτήτω inkjet μελανών επίστρωσης

Αμπατζίδης, Χρήστος Δημητρίου

Στην μεταπτυχιακή εργασία έγινε παρασκευή και μελέτη της σταθερότητας πενταχρωμίας μελανών επίστρωσης για εκτύπωση με ψεκασμό σε υφάσματα. Η σύσταση των μελανών περιλαμβάνει μια οργανική φάση, στην οποία βρίσκονται η χρωστική και τα οργανικά συστατικά, διασπαρμένη στην υδατική φάση. Τα συστατικά της σύνθεσης των μελανών είναι τα εξής: χρώμα επίστρωσης, νερό, διαλύτης (2-προπανόλη, 2-βουτανόλη, ακετόνη), διασπορέας (SETAMOL, METOLAT 288, DISPERBYK 191) και αιθυλενογλυκόλη.
Five coloured pigmented inks prepared and studied for their stability in order to be in use for inkjet printing onto textiles. They constitute by an oil-phase, where in colorant and the other organic components are dispersed into water. Ink components are : pigment, distil water, solvent (2-propanol, 2-butanol, acetone)dispersant (SETAMOL, METOLAT 288, DISPERBYK 191) and ethylene glycol. Properties which studied are surface tension, pH, conductivity and viscosity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μελάνες
Textile
Emulsions
Τασενεργές ενώσεις
Pignesis
Κλωστοϋφαντουργία
Χρώματα επίστρωσης
Inkjet printing
Surfuctants
Ψηφιακή εκτύπωση με ψεκασμό
Γαλακτώματα
Inks

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)