Η ιδεολογία η αισθητική των μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber: από το μιούζικαλ του Μπρόντγουει στο Βρετανικό υπερμιούζικαλ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The ideology and aesthetics of Andrew Lloyd Webber's musicals: from the broadway musical to the british megamusical
Η ιδεολογία η αισθητική των μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber: από το μιούζικαλ του Μπρόντγουει στο Βρετανικό υπερμιούζικαλ

Συρόπουλος, Ευάγγελος Ζ.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συγχρονική και διαχρονική ανάλυση του υπερμιούζικαλ και συγκεκριμένα των έργων του Andrew Lloyd Webber. Η διατριβή εξετάζει το κατά πίσο οι μεταμοντέρνες κοινωνικο-οικονομικές δομές αντανακλώνται στην αισθητική φόρμα του είδους. Επίσης καταγράφεται και η εξέλιξη του μουσικού θεάτρου και της αισθητικής του φόρμας από το κλασικό μιούζικαλ του Broadway στο βρετανικό υπερμιούζικαλ
The present study is a synchronic and diachronic analysis of the megamusical and works of Andrew Lloyd Webber in particular. It examines the ways in which the aesthetic from of the gaze reflects the current postmodern socio-economic structures. It also documents the development of musical theatre and its aesthetics form from the classic Brodway musical to the british megamusical

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Postmodernism
Reification
Narcissism
Μεταδραματικό θέατρο
Hyperspace
Postdramatic theatre
Μούζικαλ, Ιστορία και κριτική
Υπερχώρος
Υστερος καπιταλισμός
Musicals, History and criticism
Ναρκισσισμός
late capitalism
Μεταμοντερνισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)