Εικόνα σώματος και σχολικός εκφοβισμός: με ποιο τρόπο οι μορφές θυματοποίησης και βίας σχετίζονται με την εκτίμηση για το βάρος και τη γενικότερη εξωτερική εμφάνιση σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας 14-16 ετών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Body image and bullying: how forms of peer victimization and violence are related to body esteem in terms of weight and general appearance in 14-16 year old girls and boys
Εικόνα σώματος και σχολικός εκφοβισμός: με ποιο τρόπο οι μορφές θυματοποίησης και βίας σχετίζονται με την εκτίμηση για το βάρος και τη γενικότερη εξωτερική εμφάνιση σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας 14-16 ετών

Καραμίντζιου, Αθηνά Αλέξανδρου

Several studies confirm that bullying is related to physical appearance. However, the possibility of the existence of correlation between forms of bullying and body image - psychological construct referring to subjective attitude has not been well-examined. Most studies have focused only on the relation between teasing and body image, except for one study which has showed that not only teasing, but other forms of peer victimization have serious impact on body - esteem. The aim of the present study was to examine the correlation that probably exists between the two aspects of bullying (victimization-violence) and 14-16 year-old girls' and boys' body-esteem, so that gender differences emerge. Using a sample of 307 male and female pupils of secondary and high schools and conducting quantitative study, it has been revealed that teasing and social exclusion is negatively linked to girls' body-esteem. Boys' body image during middle-adolescence was not associated with any form of victimization or violence, however it has been showed that boys' BMI (Body Mass Index) is related to physical bullying
Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ σχολικού εκφοβισμού και εξωτερικής εμφάνισης. Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί αρκετά η ενδεχόμενη συσχέτιση μορφών του εκφοβισμού με την εικόνα του σώματος, ψυχολογική κατασκευή που παραπέμπει στην υποκειμενική αξιολόγηση του σώματος και στην ικανοποίηση ή μη ικανοποίηση για το σωματικό βάρος και τη γενικότερη εξωτερική εμφάνιση. Οι περισσότερες μελέτες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα εστίασαν στη σχέση μόνο της λεκτικής θυματοποίησης με την εικόνα του σώματος, εκτός από μία ερευνητική μελέτη η οποία έδειξε ότι και άλλες μορφές εκφοβισμού εκτός από τη λεκτική έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην εκτίμηση για τη σωματική εικόνα. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η ύπαρξη συσχέτισης που υφίσταται ανάμεσα στις δύο όψεις του σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση-βία) και στην εκτίμηση για το σωματικό βάρος και τη γενικότερη εμφάνιση σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας 14-16 ετών, ώστε να αναδυθούν οι διαφορές φύλου. Με δείγμα 307 μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου και διενεργώντας ποσοτική έρευνα, διακριβώθηκε ότι η λεκτική θυματοποίηση και ο αποκλεισμός από την παρέα σχετίζεται αρνητικά με την εικόνα σώματος των κοριτσιών. Η εικόνα σώματος των αγοριών κατά τη μέση εφηβεία δε φαίνεται να σχετίζεται με καμία μορφή βίας ή θυματοποίησης, ωστόσο ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των αγοριών διαπιστώνεται ότι συνδέεται με τη σωματική βία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μέση εφηβεία
Dissatisfaction in terms of weight and general appearance
Σχολικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, βία
Body image
Εικόνα σώματος, εκτίμηση για το σωματικό βάρος και τη γενικότερη εξωτερική εμφάνιση
Body esteem
Φεμινιστική θεωρία
Gender differences
Διαφορές φύλου
Feminist ideology
ΔΜΣ
Middle adolescence
Bullying/peer victimization violence
BMI

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)