Πολυπολιτισμικότητα (εθνικές μειονότητες και μετανάστες)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Multiculturalism (national minorities and immigrants)
Πολυπολιτισμικότητα (εθνικές μειονότητες και μετανάστες)

Δεδούση, Μαρία Σπυρίδωνος

Στις μοντέρνες κοινωνίες σπάνια συναντάται το μοντέλο έθνος-κράτος. Ολοένα καο περισσότερες μειονότητες διεκδικούν την αναγνώριση τους. Αυτές διακρίνονται σε εθνικές μειονότητες και σε μετανάστες. Οι μειονότητες χρειάζονται πέρα από τα κοινά ανθρώπινα δικαιώματα ειδικά δικαιώματα. Αυτά είναι τα δικαιώματα αυτοδιοίκισης, αντιπροσώπευσης και τα πολυεθνικά. Έτσι εξασφαλίζεται η ουσιαστική ισότητα στις πολυπολιτιστικές κοινωνίες.
Nowadays most of the societies are multicultural ethnic minorities and immigrands need special rights: rights of self government, polyethnic and rights of representation. These rights are neither individual nor collective. They are a special category and promote freedom, equality and justice. Ethnic groups should seek for their recognition this is the only way to be free.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυπολιτισμικότητα
Multiculturalism
Μετανάστες
Εθνικές μειονότητες
National minorities
Immigrants

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)