Συγκριτική μελέτη της συγκρατητικής ικανότητας ορισμένων προκατασκευασμένων συνδέσμων ακριβείας και μαγνητών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επένθετων ολικών οδοντοστοιχιών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Συγκριτική μελέτη της συγκρατητικής ικανότητας ορισμένων προκατασκευασμένων συνδέσμων ακριβείας και μαγνητών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επένθετων ολικών οδοντοστοιχιών

Λασκαρίδης, Ιωάννης Κ.

The subject of this doctorate degree is the change of the retentive force of three types of prefabicated attachments and two magnets used in manufacturing overdentures studied by experiment. The strain put on the above units came from a crank apparatus with five pistons. The experimental study is followed by conclusions outcome
Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η πειραματική μελέτη της μεταβολής της συγκρατητικής ικανότητας τριών τύπων προκατασκευασμένων συνδέσμων ακριβείας και δύο μαγνητών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επένθετων ολικών οδοντοστοιχιών, η οποία έγινε με τη βοήθεια στροφαλοφόρου συσκευής με πέντε έμβολα. Ακολοθουθεί εξαγωγή συμπερασμάτων και ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μαγνήτες
Removable prosthodontics
Prosthodontics
Retention
Κινητή προσθετική
Overdentures
Magnents
Κόπωση
Denture, Complete
Συγκράτηση
Denture attachments
Σύνδεσμοι οδοντοστοιχίας
Ολικές οδοντοστοιχίες
Προσθετική δοντιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-07-16T12:09:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)