Η Κυριακή της ορθοδοξίας στην ψαλτική τέχνη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The study of orthodoxy in psaltic art
Le dimanche
Η Κυριακή της ορθοδοξίας στην ψαλτική τέχνη

Ιωαννίδης, Χρυσοβαλάντης Ευστρατίου

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας η α' κυριακή των νηστειών εντάσσεται στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η υμνολογία της έχει ποικίλες αναφορές. Εκτός από το δημοσιευμένο υμνογραφικό υλικό η έρευνα των κωδίκων έφερε στο φως δύο πλήρη κοντάκια, εξαποστειλάρια και καθίσματα της εορτής. Από μουσικολογικής άποψης παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι τρεις κυριώτερες μελοποιήσεις των πέντε ιδιόμελων (παλαιά βυζαντινή, Γερμανού Νέων Πατρών, Χρυσάφη του Νέου) καθώς και άλλα πέντε αδημοσίευτα καλοφωνικά μαθήματα.
The Sunday of orthodoxy is included inside the period of the Great Lent. Its hymnology has variable references. The research of the codles revealed two contakia, exapostelaria and kathesmata of the feast. By the side of music are being presented for the first time the three basic compositions of the five idiomela (the old byzantine, the one of Germanos of N. Patron) and the one of the Chrysafes the youngest) and still other five kalophonic compositions (called Mathemata).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Esthetic estimation
Sunday of Orthodoxy
Ιδιόμελα και καλοφωνικά μαθήματα
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Liturgical research
Υμνολογική θεώρηση
Μορφολογική ανάλυση
Hymnological research
Idiomela and Kalophonic mathemata
Αισθητική αποτίμηση
Λειτουργική προσέγγιση
Structural analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-07-30T07:40:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)