Οπτικός γραμματισμός και πολυτροπικότητα. Ο ρόλος των εικόνων στη γλωσσική διδασκαλία στο βιβλίο γλώσσας της β' δημοτικού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Visual literacy and multimodality. The role of pictures in language teaching in the second class of elementary school language handbook
Οπτικός γραμματισμός και πολυτροπικότητα. Ο ρόλος των εικόνων στη γλωσσική διδασκαλία στο βιβλίο γλώσσας της β' δημοτικού

Γρόσδος, Σταύρος Δημητρίου

The research object of the present work is the illustration (patatext) of the second class of elementary school language handbook. The main objective is the study of the pictures in the book as an instructive means, that is to say finding their role in language teaching, in terms of visual literacy, polycemy and multimodality of texts.
Η εικονογράφηση του σχολικού εγχειριδίου της γλωσσικής διδασκαλίας των μαθητών/τριών της Β'δημοτικού αποτελεί το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Ο κύριος στόχος είναι η μελέτη των εικόνων του βιβλίου ως διδακτικών μέσων, δηλαδή η καταγραφή του ρόλου τους στη γλωσσική διδασκαλία, μέσα στα πλαίσια του οπτικοακουστικού γραμματισμού, της πολυσημίας και της πολυτροπικότητας των κειμένων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Multiliteracies
Γλωσσική διδασκαλία
Multimodality
Illustration
Πολυτροπικότητα
LInguistic teaching
Παρακείμενο
Πολυγραμματισμοί
Εικονογράφηση
Visual literacy
Paratext
Οπτικός γραμματισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009-08-28T11:05:04Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)