Τα πλαίσια αναφοράς και ο ιδεολογικός προσανατολισμός των μαθματικών προβλημάτων και παραδειγμάτων στις αντιστοιχίσεις τους σε καταστάσεις πραγματικότητας.: Συγκριτική μελέτη παλιών και καινούριων βιβλίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The social context and the ideological definition of mathematic problems in their description of reality.: The differences between old and new books of mathematic education in primary school
Τα πλαίσια αναφοράς και ο ιδεολογικός προσανατολισμός των μαθματικών προβλημάτων και παραδειγμάτων στις αντιστοιχίσεις τους σε καταστάσεις πραγματικότητας.: Συγκριτική μελέτη παλιών και καινούριων βιβλίων

Κοκουβίνου, Ευδοκία Γεωργίου

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει και να μελετήσει τα πλαίσια αναφοράς των μαθηματικών εννοιών σε καταστάσεις πραγματικότητας καθώς και τον ιδεολογικό προσανατολισμό που αυτές προβάλλουν μέσα από τα παραδείγματα και τα προβλήματα που περιέχονται στα βιβλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου. Για αυτό το λόγο θα μελετηθούν τα βιβλία, καινούρια και παλιά από την Α′ έως τη ΣΤ′ τάξη, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα παραδείγματα και τα προβλήματα που αυτά περιλαμβάνουν, μέσα από τη πραγμάτωση συγκριτικής μελέτης. Επίσης θα διερευνηθεί η εικόνα που προτάσσουν τα επίσημα κείμενα για τα μαθηματικά προβλήματα, τη διδασκαλία και τις σχέσεις των Μαθηματικών με τη Μαθηματική γνώση.
The main purpose of this survey is to study the social context and the ideological definition of mathematic problems and which reality do they describe. For this cause, mathematic books from primary education have been studied, from A class to F class, according to Greek reality. The study involved analyses on mathematic problems that appears on old and new books - mathematic books that are the main part of primary education. In addition, the study involved the analysis of picture that formal texts - texts from Institute of Pedagogy and from Curriculum-provide and support for the mathematic problems, the mathematic teaching and the relation between Mathematics and mathematic learning.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παλιά και καινούρια βιβλία Μαθηματικών
Old and new books at primary school
Μαθηματικά προβλήματα και παραδείγματα
Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών
Ιδεολογικός προσανατολισμός
Mathematic problems
Ideological definition
Curriculum
Πλαίσιο αναφοράς
Social context

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-15T07:47:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)