Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The appeals expansionary effect
Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία

Βλέμμα, Αναστασία Ιωάννη

Επεκτατικό αποτέλεσμα = Το ένδικο μέσο εκτείνεται και στους κατηγορούμενους που δεν το άσκησαν με σκοπό την ίση μεταχείριση των κατηγορουμένων. Πεδίο εφαρμογής του και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του. Δυνατότητα εφαρμογής του και σε περιπτώσεις άσκησης ένδικου μέσου από πρόσωπο εκτός του κατηγορούμενου. Η δικαιοδοσία του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου. Η δικαιονομική θέση του ωφελούμενου από το επεκτατικό αποτέλεσμα.
The expansionary effect : The appeal's effect is extended also in the accused that they didn't drill it, in order to be trated equally. The expansionary effect's scope and the conditions of its application. The possibility of its application when a person, expept the accused, drills an appeal. the jurisdiction of the appelate court. The procedural position of the accused who has the benefits of the expansionary effect.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενδικα μέσα
Expansionary effect
Ποινική δικονομία
Appeals
Επεκτατικό αποτέλεσμα
Criminal procedure

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-16T09:29:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)