Το επιμορφωτικό έργο των σχολικών συμβούλων: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
In service training from school advisors
Το επιμορφωτικό έργο των σχολικών συμβούλων: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Ναθαναήλ, Πασχαλιά Χρήστου

An effort is being made with this project to investigate the viewpoints and the perception of state school advisors in both grades of education (First and Secondary degree) in the perfecture of Thessaloniki, relating to in-service training of teachers from them. The analysis of the material of this investigation and the discussion of the findings was based on a qualitative summary analysis of the content. To conclude, it is discovered, in alia, that state school advisors organize and materialize in-service training programs in order to upgrade the quality of teachers work in the school unit and in education in general.
Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των σχολικών συμβούλων των δύο βαθμίδων εκαπίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) του Νομού Θεσσαλονίκης αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους ίδιους. Η ανάλυση του υλικού της έρευνας και η συζήτηση των πορισμάτων της στηρίχτηκε στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται, μεταξύ των άλλων ότι οι σχολικοί σύμβουλοι οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του έργου του εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας και της σχολικής εκπαίδευσης γενικότερα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επιμόρφωση
Analysis of the content
Σχολικοί σύμβουλοι
Education
In service training
Εκπαίδευση
School advisors
Ανάλυση περιεχομένου
Εκπαιδευτική πολιτική
Educational policy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-23T10:57:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)