Ματθαίος Παρανίκας: οι εκκλησιαστικές και εκπαιδευτικές του μελέτες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Mattheos Paranikas: his ecclesiastical and educational studies
Ματθαίος Παρανίκας: οι εκκλησιαστικές και εκπαιδευτικές του μελέτες

Ιωαννίδου, Ζωή Σωτηρίου

Στην παρούσα διατριβή αναλύονται οι εκκλησιαστικές και εκπαιδευτικές μελέτες του Ματθαίου Παρανίκα, Ηπειρώτη φιλολόγου και μελετητή (1832-1914), που επί τριανταπέντε χρόνια κατέγραψε τα πορίσματα των ερευνών του στην περιοδική έκδοση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης.Ο Παρανίκας φέρνει στο φως ανέκδοτα χειρόγραφα, τάσσεται υπέρ της διατήρησης του Ελληνορθόδοξου εκκλησιαστικού φρονήματος και με επιδεξιότητα και λεπτούς χειρισμούς, υποστηρίζει τις θέσεις της Εκκλησίας. Σε ότι αφορά στην εκπαίδευση του Γένους, με υπερηφάνεια αναδεικνύει μέσα από κώδικες τις ιδρυόμενες και υπηρετούμενες από τον κλήρο σχολές, και αξιολογεί την προσφορά των λόγιων, κληρικών και λαϊκών, που σπούδασαν στη Δύση και προσέφεραν τη βοήθειά τους στο χειμαζόμενο Γένος.
In this dissertation are analyzed the ecclesiastical and educational studies of Mattheos Paranikas (1832-1914), a philologist from Epirus, that during thirty five years published the findings and conclusions of his searches to a periodical edition named Hellenic Philological Assosiation of Constantinople.Paranikas who found unpublished handwritten, is in favour of the preservation of the Hellenic Orthodox believes, and supports the thesis of the Church. As regards the education of Hellenic nation during the Otthomanic rule of his time, he proudly - under the light of ancient codes- reveals the schools that were founded and served for years by the clergy. He also assesses the contribution of scholars and clergy that studied to the West and offered their help to the poor enslaved nation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πατριαρχική σχολή
Re-baptism
Helias Tandalidis
Education
Ρωσσία-Μολδαβία
Russia-Moldavia
Εκπαίδευση
Αναβαπτισμός
Νικηφόρος Θεοτόκης
Niceforos Theotokis
Patriarchical School
Ηλίας Τανταλίδης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-25T11:42:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)