Αλγόριθμοι αναγνώρισης και επεξεργασίας ακανόνιστων περιοχών ψηφιακής εικόνας με τη βοήθεια κύκλου και έλλειψης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Algorithms for the recognition and processing of irregular regions from a digital image with thw use of circle and ellipse
Αλγόριθμοι αναγνώρισης και επεξεργασίας ακανόνιστων περιοχών ψηφιακής εικόνας με τη βοήθεια κύκλου και έλλειψης

Λιάμπας, Χρήστος Ε.

This PhD dissertation refers to the development of image processing algorithms and specifically concerning irregular shapes (Regions of Interest). With the use of cirlce and ellipse in a high resolution digital image containing circular or elliptical regions, is required to detect and approximate these regions with a circular or elliptical disk with the maximum possible overlap. Finally, a comparing to the prior work along with the computational results of the proposed algorithms are presented
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων για την επεξεργασία ψηφιακών εικόνων και συγκεκριμένα πραγματεύεται την επεξεργασία ακανόνιστων περιοχών με τη βοήθεια κύκλου και έλλειψης. Ετσι λοιπόν, σε μια ψηφιακή εικόνα υψηλής ανάλυσης, η οποία περιέχει ακανόνιστες ελλειπτικές ή κυκλικές περιοχές, απαιτείται να αντεποστούν οι περιοχές αυτές και να εφαρμοστεί σε κάθε μια από αυτές ένας τέλειος κυκλικπος ή ελλειπτικός δίσκος ώστε να επιτυγχάνεται μεταξύ τους ή μέγιστη δυνατή επικάλυψη. Αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας είναι η ανάπτυξη των αντίστοιχων μεθοδολογιών για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων. Ωστόσο, δε θα μπορούσε να απουσιάζει η σύγκρισή τους με συναφείς απιστημονικές εργασίες καθώς επίσης και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, κάτι το οποίο αποτελούσε έναν από τους βασικούς στόχους

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Circle
Ellipse
Image processing
Παλμικό αποτύπωμα
ISAR ραντάρ
Image processing, Digital techniques
Ελλειψη
Palmprint
Επεξεργασία εικόνας
Κύκλος
Επεξεργασία εικόνας, Ψηφιακές τεχνικές
Regions of interest
ISAR radar
Περιοχές ενδιαφέροντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-28T06:27:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)