Η έννοια της ελευθερίας στους John Stuart Mill και John Rawls

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Liberty John Stuart Mill-John Rawls
Η έννοια της ελευθερίας στους John Stuart Mill και John Rawls

Κίκκη, Ευαγγελία Δημητρίου

The purplse is to analyse the principles of Liberty of John Stuart MIll and JOhn Rawl and to compare the principles of those two philosophers
Η εργασία αυτή έχει ως βασικό πυρήνα της την ανάλυση της έννοιας της ελευθερίας αρχικά στον John Stuart MIll και συμπληρώνεται από την έννοια της ελευθερίας στον John Rawls συγκρίνοντας τις θεωρίες των δύο φιλοσόφων

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

John Rawls
John Stuart MIll
Utilitarism
Ελευθερία
Ωφελιμισμός
LIberty

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-14T10:31:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)