Η πειθαρχία στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική διερεύνηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Discipline in the modern greek school. Orthodox christian-pedagogical research
Η πειθαρχία στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική διερεύνηση

Σβωλοπούλου, Αικατερίνη Ιωάννη

Οι μαθητές και ειδικότερα οι έφηβοι ε΄χουν ανάγκη από μία στάση ζωής, χωρίς εσωτερικές αντιφάσεις. Χρειάζονται ένα σύστημα αρχών και προτύπων, όπως αυτό που προσφέρουν οι πατέρες της εκκλησίας που να απολοποιεί τη ζωή τους και να τους θέτει σκοπούς, νοήματα και στόχους, χωρίς να τους στερεί τις ελευθερίες τους. ΟΙ παιδαγωγοί οφείλουν να είναι πηγή έμπνευσης για την αποδοχή και την υιοθέτηση από την πλευρά των μαθητών ενός νέου τρόπου ζωής και αντιμετώπισης των δυσκολιών της. Τα πειθαρχικά παραστρατήματά τους πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικους ως μία ευκαιρία προκειμένου να τους προσεγγίσουν να γνωρίσουν τον κόσμο, τα προβλήματα και τα οράματά τους
Students and mostly teenagers need an attitude towards life, without internal contradictions. They need a system of principles and patterns, like the one that the fathers of the church offer, wichi will simplify their lives without depriving their freedoms. Teachers ought to be a source of inspiration for the students. Their lack of discipline must be dealt from the teachers as an opportunity to approach them

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χριστιανοπαιδαγωγική
Ποινές
Σχολική αγωγή
Επιείκεια
Leniency
Severity
Πειθαρχία
Αυστηρότητα
Discipline
Punishments

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-30T12:59:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)