Η απεικόνιση έργων τέχνης στο σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας της Στ΄δημοτικού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Pieces of art as part of illustration in schoolbook on history concerning the sixth degree of elementary school
Η απεικόνιση έργων τέχνης στο σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας της Στ΄δημοτικού

Τσολάκη, Παναγιώτα Βασιλείου

Η συγκεκριμένη εργασία είχε ως αντικείμενο έρευνας το σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας της ΣΤ' δημοτικού. Καταγράφηκαν όλες οι εικόνες που υπαρχουν σε αυτό και η δυνατότητα ένταξής τους στη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό. Αναζητήθηκε ο βαθμός της συμβολής των εικόνων του εγχειριδίου στην επίτευξη στόχων τόσο της διδακτικής της ιστορίας όσο και της διδακτικής της τέχνης. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο θεωρήθηκε σημαντική η αναφορά στην ιστορία της τέχνης, τη μουσειοπαιδαγωγική καθώς και στο ρόλο του αναλυτικού προγράμματος
The subject of this essay was the schoolbook of history concerning the sixth degree of elementary school. All the prictures of the bookwere numbered out and written down. Another important issue was their ability to be used by the teacher in the classroom. In this essay there was an attempt to show how the pictures can contribute the goal achievement according the history education as well as art education. Reference to art history, museum education and history curriculum was also important and became a significant part of the essay

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Art education
Διδακτική της τέχνης
History education
Illustration
Μουσειοπαιδαγωγική
Curriculum
Διδακτική της ιστορίας
Εγχειρίδιο ιστορίας
Εικονογράφηση
Αναλυτικό πρόγραμμα
History schoolbook
Museum education

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-27T11:40:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)