Ανάπτυξη σχάρας ανάλυσης πολιτισμικών στοιχείων στα ξενόγλωσσα εγχειρίδια. Η περίπτωση των αγγλικών και των ιταλικών εγχειριδίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Development of a scale for the analysis of cultural elements in foreign language coursebooks. The case of english and italian coursebooks
Ανάπτυξη σχάρας ανάλυσης πολιτισμικών στοιχείων στα ξενόγλωσσα εγχειρίδια. Η περίπτωση των αγγλικών και των ιταλικών εγχειριδίων

Ψαρρού, Σοφία Γεωργίου

The aim of the research presented in this thesis is the analysis of the cultural load of foreing language coursebooks. Existing theories of culture and the ways in which they were implemented in the field of language teaching within the framework of the intercultural, communicative approach were examined for the achievement of this aim. The development of a scale for the analysis of cultural elements was based on these theories. The scale was used for the analysis of english and italian coursebooks to find out the number and the kind of cultural elements that they include
Σκοπός της έρευνας που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία είναι η ανάλυση του πολιτισμικού φορτίου των ξενόγλωσσων εγχειριδίων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, διερευνήθηκαν οι υπάρχουσες πολιτισμικές θεωρίες και οι τρόποι με τους οποίους βρήκαν εφαρμογή στη διδακτική των γλωσσών στα πλαίσια της διαπολιτισμική επικοινωνικής προσέγγισης. Με βάση αυτές τις θεωρίες κατασκευάστηκε μια σχάρα ανάλυσης πολιτισμικών στοιχείων η οποία εφαρμόστηκε σε εγχειρίδια αγγλικής και ιταλικής γλώσσας προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα και τι είδους πολιτισμικά στοιχεία περιλαμβάνουν

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυπολιτισμικότητα
Multiculturalism
European language policy
Μοντέλα ανάλυσης πολιτισμού
Intercultural communicative approach
Intercultural education
Πολιτισμικό φορτίο
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική
Models of cultural analysis
Cultural load
Διαπολιτισμική επικοινωνιακή προσέγγιση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2009-12-09T11:41:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)