Τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Σερβία (2001-2008)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Curriculum and books of Religion Course in primary and secondary education in Serbia (2001-2008)
Τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Σερβία (2001-2008)

Stosic, Randjel Zoran

First chapter presents the position of religion course in education system of Serbia after the liberation (1878). Second chapter develops didactic goals, didactic materilas, didactic methods and evaluation. Third chapter focuses on form and contenets of didactic books and also focuses on result that is fullfiled through them
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θέση του ΜΘ στην εκπαίδευση της Σερβίας μετά την απελευθέρωση (1878). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύχθηκε προβληματισμός γύρω από την κατηγοριοποίηση των διδακτικών στόχων, διδακτέας ύλης, μεθόδου διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Στο τρίτο μέρος επικεντρώνεται στην μορφή και των περιεχομένων διδακτικών βιβλίων, όπως και στο αποτέλεσμα που επιδιώκεται δια μέσω αυτών

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τα βιβλία και η θρησκευτική ζωή του μαθητή
Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας
Αναλυτικό πρόγραμμα και η ψυχοπνευματική ανάπτυξη του μαθητή
Curriculum and student psycho-spiritual development
Religious thought of student
Logical search of contenets
Λογική αναζήτησ του περιεχόμενου
Serbian Orthodox Church
The books and religious creativity of student
Teacher and Religion Course in Serbia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2009-12-10T08:59:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)