Οι προτάσεις της Επιτροπής βασιλείας για τη διαχείριση κινδύνων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The proposals of the Basel Committe concerning the risk management of the financial institutions
Οι προτάσεις της Επιτροπής βασιλείας για τη διαχείριση κινδύνων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Δημητρίου, Στεφανία Γεωργίου

Risk management of the financial institutions, the framework proposed by the Basel Committee and the connection between risk management and the financial crisis of 2007-2009.
Διερευνούνται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο τρόπος διαχείρισής τους που προτείνεται από τη Βασιλεία ΙΙ καθώς και η σύνδεση της ορθής διαχείρισης των κινδύνων με την Χρηματοπιστωτική Κρίση 2007-2009.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βασιλεία
Κεφαλαιακή επάρκεια
Capital adequancy
Basel
Credit risk
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Liquidity risk

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-10T11:57:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)