Συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: ο ρόλος της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Comparative advantages of greek economy: the role of country in the international distribution of work
Συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: ο ρόλος της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας

Δανίδου, Μαρία Ευαγγέλου

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διαβλέψει κατά πόσο ορθολογικές είναι οι ελληνικές εξαγωγές καινα διακριθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.Βάση της περιγραφικής και επαγωγικής ανάλυσης, προκύπτει ότι οι ελληνικές εξαγωγές είναι ορθολογικές και οι κλάδοι με τον μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης καθώς υπάρχουν αγορές ανά τον κόσμο με μηδενική ελληνική παρουσία.
The aim of the paper is to perceive the rationality of the Greek exports and to distinguish the comparative advantage of Greece.According to the descriptive and inductive analysis, the Greek exports are rational and the sectors with the bigger volume of exports present comparative advantage. However, exist margins of improvement since there are markets per the world without any Greek presence

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

International trade center
Balassa index
Συγκριτικό πλεονέκτημα
Comparative advantage

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-11T13:45:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)