Εμψύχωση ομάδας ατόμων με ειδικές ανάγκες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Encourage of a group of persons with special needs
Εμψύχωση ομάδας ατόμων με ειδικές ανάγκες

Χριστοδουλάκη, Ιωάννα Πέτρου

In this research we can see the way of improvement of a group of people with special needs. This group is joined by 5 persons, 2 with Down syndrome and one with Williams-Beuren syndrome, 2 with mental retardation. this is a case study research where the researcher wrote down the behaviours of the group and how the encourager help them to improve. From the results we can see the great improvement in those persons
Στην παρούσα εργασία αναφέρεται η πορεία εξέλιξης μιας ομάδας εμψύχωης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην ομάδα συμμετέχουν 5 άτομα, 2 με σύνδρομο ντάουν, δυο με νοητική υστέρηση κι ένα με σύνδρομο ουίλλιμαμς. Πρόκειται για έρευνα μελέτης περίπτωσης όπου ο ερευνητής κατέγραψε τις συμπεριφορές των ατόμων. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε η σημαντική βελτίωση των παιδιών

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εμψύχωση
Ατομα με ειδικές ανάγκες
Σύνδρομο Down
Groups
Ομάδες
Persons/students with special needs
Σύνδρομο Williams
Encourange
Syndrome of Down
Mental retardation
Νοητική καθυστέρηση
Syndrome of Williams

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-14T09:56:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)