Η σχέση της μνήμης εργασίας με τις γλωσσικές και μουσικές δεξιότητες σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The relation between working memory and the language and music skills in young children aged seven, eight and nine
Η σχέση της μνήμης εργασίας με τις γλωσσικές και μουσικές δεξιότητες σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας

Λέτσιου, Ολυμπία Χρήστου

Η μουσική και ο λόγος είναι δύο σύνθετα ακουστικά σήματα, τα οποία ο ακροατής προσλαμβάνει, οριοθετεί και ερμηνεύει σύμφωνα με την εξέλιξή τους στο χρόνο. Ο μουσικός ρυθμός σε κάθε πολιτισμό παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με το ρυθμό της ομιλίας, και εμπλέκεται στη γνωστική και κινητική εξέλιξη. Η εργαζόμενη μνήμη είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη τόσο των γλωσσικών όσο και των μουσικών δεξιοτήτων, διότι στοιχεία της γλωσσικής προσωδίας συμπλέκονται στην ίδια αντιληπτική διαδικασία που χρειάζονται στη μουσική. Η παρούσα εργασία βασίζεται σε ένα πρόσφατα σχεδιασμένο πρόγραμμα για τη μέτρηση της εργαζόμενης μνήμης, της ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και των μουσικών δεξιοτήτων όπως του ρυθμού και της μελωδίας, και ασχολείται με τη σύγκριση αυτών των δεδομένων.
Music and speech are both complex acoustic signals that require listeners to anticipate, segment and interpret elements that unfold over time. Speech and music rhythm are universal among human cultures. Both involve organized acoustic sequences and engage cognitive and motor process. The working memory involved at development and evolution of language and music skills, because elements of speech prosody such as rhythm and pitch patterning may engage the same perceptual processes that are needed for music. This study uses a recently developed measure for the study of working memory, language skills and rhythm and melody skills as well, and compare these structures.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Musical abilities
Reading
Ορθογραφία
Non verbal mental abilities
MOrphosyntax process
Ανάγνωση
Εργαζόμενη μνήμη
Working memory
ΜΟυσικές δεξιότητες
Orthography
Μορφοσυντακτική επεξεργασία
Μη λεκτική νοητική ικανότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-14T12:42:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)