Οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Γεωργία από τη Νέα Διεύρυνση της Ε.Ε.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Γεωργία από τη Νέα Διεύρυνση της Ε.Ε.

Σέμος, Αναστάσιος

Στην μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού των επιπτώσεων της πρόσφατης μεγάλης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροτικό τομέα της ΕΕ αλλά κυρίως στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας. Η έρευνα βασίζεται σε δημοσιευμένες μελέτες που έγινα από διάφορους ε- ρευνητές και που έμμεσα ή άμεσα αγγίζουν το πρόβλήμα του επηρεασμού του ελληνικού αγροτικού τομέα. Κατ’ αρχήν γίνεται μια παρουσίαση των νέων μελών και εντοπίζονται οι διάφορες μεταβολές στα μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν γίνεται μια σύγκριση της αγροτικής οικονομίας κάθε νέου μέλους με τα μεγέθη της αγροτικής οικονομίας της Ελλάδος. Από τη σύγκριση αυτή, και με τις απαραίτητες επιφυλάξεις, προκύπτει ότι καταρχήν ο αγροτικός τομέας της Ελλάδος δεν θα επηρεασθεί σημαντικά αφού διαπιστώνεται ότι είναι συμπληρωματικός παρά ανταγωνιστικός. Οι πιθανότητες να ωφεληθεί η ελληνική αγροτική οικονομία είναι μεγαλύτερες αφού αυξάνει το μέγεθος της αγοράς. Είναι όμως πολύ πιθανό οι εισπράξεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ να μειωθούν για ευνόητους λόγους.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2005
2009-12-22T10:55:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

, [2005] [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)