Ρομαντική Ειρωνεία και Μεταθεατρικότητα: το ζήτημα του αναστοχασμού στο θέατρο των Ludwig Tieck, Luigi Pirandello, Tom Stoppard.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Romantic Irony and Metatheatricality: Self-Reflexivity in the theater of Ludwig Tieck, Luigi Pirandello, Tom Stoppard.
Ρομαντική Ειρωνεία και Μεταθεατρικότητα: το ζήτημα του αναστοχασμού στο θέατρο των Ludwig Tieck, Luigi Pirandello, Tom Stoppard.

Χαριτόπουλος, Δημήτριος Παναγιώτη

This paper aims at examining faces of modern metatheatricality as an evolution and intensification of the philosophical and aesthetic paradox of romantic irony. The latter, thus, does not function as a mere methodological tool for re-approaching modern (meta)plays; on the contrary, we will try to show how the 'cracks' that romantic irony brings about into the literary field are being radicalised in the 20th century dramatic writing with the escalation of both the literary self-reflexivity and the undermining of metaphysical philosophy of the absolute
Στόχευση της εργασίας είναι να διερευνήσει όψεις της σύγχρονης μεταθεατρικότητας ως μετεξέλιξη και εντατικοποίηση του φιλοσοφικού και αισθητικού παράδοξου της ρομαντικής ειρωνείας. Συνεπώς, η ρομαντική ειρωνεία δε λειτουργεί στην προκείμενη εργασία απλώς ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο που επιτρέπει την επανάγνωση σύγχρονων (μετα)δραματικών έργων. Πολύ περισσότερο, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς το ρήγμα που ανοίγει η ρομαντική ειρωνεία στο λογοτεχνικό πεδίο ριζοσπαστικοποιείται στη δραματική γραφή του 20ού αιώνα με την κλιμάκωση της λογοτεχνικής αυτοαναστοχαστικότητας και την παράλληλη υπονόμευση της μεταφυσικής φιλοσοφίας του απόλυτου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Postmodernism
Pirandello
Tieck
Reflexion
Metatheatre
Μοντερνισμός
Romantic irony
Μεταθέατρο
Μεταδράμα
Romanticism
Αυτοαναστοχασμός
Metadrama
Stoppard
Self-referentiality
Ρομαντισμός
Αυτοαναφορικότητα
Ρομαντική ειρωνεία
Modernism
Μεταμοντερνισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-29T11:30:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)