: Η επίδραση ενός εξατομικευμένου προγράμματος μυικής ενδυνάμωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα κάτω άκρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The effect of an individual muscle strengthening program and dietary assessment in the quality of life in women with osteoporotic hip fracture
: Η επίδραση ενός εξατομικευμένου προγράμματος μυικής ενδυνάμωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα κάτω άκρων

Αχινιώτης, Γεώργιος Πολύμερου

The purpose of this study was to evaluate the influence that a personal training program and dietary assessment have on quality of life in women with osteoporotic hip fracture. Fifty women with osteoporotic hip fracture, aged 57-89 years old, randomized in two groups, experimental (n=25) and control group (n=25). The experimental group participated in a 12 week muscle strengthening training program. The controls were instructed to continue with their usual daily activities. Pre and post hip surgery specific questionnaires (osteoporotic and dietary) performed to assess quality of life of both groups. For the data statistical analysis were used both the descriptive and logical statistics. According to descriptive statistics estimated and presented mean values, standard deviations and occurrence frequencies. The main researching hypothesis was checked over with 2-way ANOVA repeated measures. The results indicated improvement. The muscle strengthening program effected positively in the experimental group with osteoporotic hip fracture and improved their quality of life. Small improvement detected in the control group, too. Additionally, they give them the opportunity to undertake everyday activities with more strength and energy. This improvement proves to be particularly important if we take into account the fact that in women with osteoporotic fractures observed a tendency towards a deterioration of their locomotion and ambulatory capabilities from about the middle of the fourth decade due to either the natural aging process (decreased strength, endurance), or to the changes related to osteoporosis (fractures, reduced mobility, confidence, independence, social life, pain). Physical exercise is important because it may prevent deterioration in body composition. At the same time motivation is given to these individuals to be more energetic in their daily life since they will be in a position to offer more to themselves, to their family and society in which they live and develop.
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εκτιμήσει την επίδραση ενός εξατομικευμένου προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα κάτω άκρων. Το δείγμα αποτέλεσαν 50 γυναίκες με οστεοπορωτικό κάταγμα ισχίου ηλικίας 57-89 ετών χωρισμένες σε δύο ομάδες: πειραματική ( n=25 ) και ελέγχου ( n=25 ). Στην πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης το οποίο διήρκησε 12 εβδομάδες, ενώ η ομάδα ελέγχου ακολούθησε τις συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες με ελαφριάς μορφής άσκηση. Πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος φυσικής αγωγής αξιολογήθηκε η ποιότητα ζωής των γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα ισχίου. Χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι ερωτηματολογίου: οστεοπορωτικό και διατροφής. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τόσο η περιγραφική όσο και η επαγωγική στατιστική. Όσον αφορά στην περιγραφική στατιστική, υπολογίστηκαν και παρουσιάστηκαν οι μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και συχνότητες εμφάνισης. Η κύρια ερευνητική υπόθεση εξετάστηκε με την ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (2-way ANOVA with repeated measures). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι, το πρόγραμμα φυσικής αγωγής επέδρασε θετικά στην πειραματική ομάδα των γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα ισχίου και βελτίωσε την ποιότητα ζωής τους. Μικρή βελτίωση παρατηρήθηκε και στην ομάδα ελέγχου. Συμπεραίνεται ότι, οι γυναίκες με οστεοπορωτικό κάταγμα ισχίου έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους τόσο σε επίπεδο κίνησης και φυσικής κατάστασης όσο και σε επίπεδο διατροφής. Άλλωστε, η μυική ενδυνάμωση αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο παρέμβασης αφού βελτιώνει τη λειτουργικότητα των άκρων στα άτομα αυτά με θετικό αντίκτυπο και στις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής. Η βελτίωση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική αν αναλογιστεί κάποιος το γεγονός ότι, στις γυναίκες με οστεοπορωτικό κάταγμα κάτω άκρων παρατηρείται η τάση να χειροτερεύει σταδιακά η κινητική τους κατάσταση, είτε λόγω της διαδικασίας της γήρανσης ( μείωση δύναμης και αντοχής ) είτε λόγω των αλλαγών που σχετίζονται με την οστεοπόρωση και τα συνοδά προβλήματα ( κατάγματα, μείωση κινητικότητας, ανεξαρτησίας, αυτοπεποίθησης, αυτονομίας, κοινωνικής ζωής, εμφάνιση πόνου ). Έτσι η φυσική άσκηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής λειτουργώντας ως μέσο πρόληψης αναπηριών και παραμορφώσεων του σώματος. Ταυτόχρονα, αποτελεί κίνητρο για τα άτομα αυτά να είναι περισσότερο ενεργητικά στην καθημερινή τους ζωή, προσφέροντας περισσότερα τόσο στον ίδιο τους τον εαυτό όσο και στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γυναίκες
Διατροφή
Women
Ποιότητα ζωής
Μυϊκή ενδυνάμωση
Exercise
Diet
Ασκηση
Muscle training program
Οστεοπορωτικά κατάγματα
Osteoporotic fractures
Quality of life

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-31T09:19:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)