Η έννοια της ψυχής στο "Περί Ψυχής" του Αριστοτέλη και στον Θωμά τον Ακινάτη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The concept of soul in Aristotle "De Anima" and in Thomas D' Aquinate
Η έννοια της ψυχής στο "Περί Ψυχής" του Αριστοτέλη και στον Θωμά τον Ακινάτη

Μαρίνου, Χριστιάνα Ιωάννη

Ο Αριστοτέλης θεωρεί την ψυχική ενέργεια ως λειτουργία ζωτικής σημασίας για κάθε ενόργανο ον. Για τον Αριστοτέλη η ψυχή δεν βρίσκεται έξω από τον κόσμο, ούτε είναι ανεξάρτητη από το ον, όπως πρεσβεύει ο Πλάτωνας. Αντίθετα, είναι αυτό με το οποίο ζούμε, αισθανόμαστε και σκεπτόμαστε. Η ψυχή και το σώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ο Θωμάς ο Ακινάτης είναι βαθειά επηρεασμένος από τα έργα του Αριστοτέλη. Οπως και ο Αριστοτέλης, θα ασχοληθεί και αυτός με την ψυχή για να συμφωνίσει με τον δεύτερο, στο ότι ψυχή και σώμα, συγκροτούν ένα ενιαίο όλο, μια ενιαία φύση. Ο Θωμάς ο Ακινάτης, στο υπόμνημά του για το έργο "Περί Ψυχής" του Αριστοτέλη, συλλαμβάνει τη σχέση ψυχής και σώματος μέσα από το εννοιολογικό αριστοτελικό σχήμα μορφής και ύλης, στο οποίο μένει προσκολλημένος.
Aristotle considers energy of soul as a function of vital meaning to every instrumental being. For Aristotle soul isn't out of world or out of being as Plato says. On the contrary, it is the thing we live, we feel and think with. Soul and body are bounded together. Thomas dominate is deeply governed of Aristotle's work. As Aristotle do his research about soul and he'll agree with the second one that soul and body make a united whole, united nature. Thomas d' Aquinate at his commentary to Aristotle's "De anima", conceives the relation between soul and body through the conceptual Aristotle's meaning of form and material on which he stucks.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλης
Thomas d' Aquinate
Θωμάς Ακινάτης
Soul
Σώμα
Νόησις
Aesthesis, sense
Ψυχή
Body
Noesis, intellect
Αίσθησις
Aristotle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2010-01-07T09:02:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)