Ο αναρχισμός του Προυντόν

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2009 (EN)
Anarchism of Proudhon
Ο αναρχισμός του Προυντόν

Τσιώνος, Αθανάσιος Σεραφείμ

Ο αναρχισμός του Προυντόν είναι μία πολιτική και κοινωνικοοικονομική θεώρηση που προσπαθεί να «ισορροπήσει» μεταξύ ουτοπικού σοσιαλισμού και φιλελευθερισμού. Ο Προυντόν είναι ένας στοχαστής που αποπειράται να γεφυρώσει το σοσιαλισμό και τον φιλελευθερισμό, τις ατομικές ελευθερίες και τη θεμελίωση της κοινωνικής ισότητας.Προσπάθεια και σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαφωτίσει στο μέτρο του εφικτού, τον αναγνώστη σχετικά με κάποιες θεμελιώδεις θέσεις του αναρχισμού του Προυντόν καθώς και την Mαρξιστική κριτική πάνω στην εν λόγω θεωρία.
The anarchism of Proudhon is a political and socio-economic regard that tries to “balance” between the utopian socialism and liberalism. Proudhon is a thinker who experiments it spans the socialism and the liberalism, the individual freedoms and the foundation of social equality.Effort and aim of present thesis is to enlighten, in the meter of feasible, the reader with regard to certain fundamental places of anarchism of Proudhon as well as the Marxist criticism of this theory.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαρξ
Προυντόν
Proudhon
Society
Κοινωνία
Marx

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2010-01-11T12:46:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)