Προσομοίωση ροής ρευστού μεταβλητής πυκνότητας και μεταφοράς διαλυμένων ουσιών σε πορώδη μέσα: Το πρόβλημα του ELDER

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Προσομοίωση ροής ρευστού μεταβλητής πυκνότητας και μεταφοράς διαλυμένων ουσιών σε πορώδη μέσα: Το πρόβλημα του ELDER

Ζήσης, Θωμάς
Δουλγέρης, Χ.

'Ένα διδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων αναπτύχθηκε για την προσομοίωση προβλημάτων ροής ρευστού μεταβλητής πυκνότητας και μεταφοράς διαλυμένων ουσιών σε πορώδη μέσα. Επιλύονται οι εξισώσεις της ροής του ρευστού και της μεταφοράς διαλυμένης ουσίας με εξαρτημένες μεταβλητές το φορτίο και τη συγκέντρωση, εφαρμόζοντας μία επαναληπτική διαδικασία. Ο υπολογισμός των ταχυτήτων γίνεται στους κόμβους του δικτύου με εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στη γενικευμένη εξίσωση Darcy, εξασφαλίζοντας συνεχές πεδίο ροής των ταχυτήτων. Εφαρμογή γίνεται στο πρόβλημα μεταφοράς αλάτων του Elder και τα αποτελέσματα βρίσκονται να είναι παρόμοια με αυτά άλλων μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων στα οποία όμως χρησιμοποιείται πυκνότερο δίκτυο. Επίσης, εξετάζεται η επίδραση του μεγέθους των στοιχείων, καθώς και η προσέγγιση της μεταβολής της πυκνότητας στην κατανομή των συγκεντρώσεων και στο προφίλ των ταχυτήτων.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2013-12-17T13:22:37Z
2004


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Υδροτεχνικά, vol.14 [2004] p.3-15

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)