Αξιολόγηση 11 βιοτύπων του ζιζανίου μουχρίτσα (Echinochloa spp) για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα imazamox και profoxydim

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Αξιολόγηση 11 βιοτύπων του ζιζανίου μουχρίτσα (Echinochloa spp) για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα imazamox και profoxydim

Ελευθεροχωρινός, Ηλίας
Καλούμενος, Νικόλαος

Σε πειράματα φυτοδοχείων που έγιναν κατά το 2010 αξιολογήθηκαν (μακροσκοπική εκτίμηση και προσδιορισμός χλωρού βάρους) 11 βιότυποι του ζιζανίου μουχρίτσα [ένας Echinochloa crus - galli , τέσσερις E . erecta και έξι E . oryzicola ] για την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα imazamox και profoxydim . Οι 10 βιότυποι (συγκομισθέντες σπόροι) προέρχονταν από αγρούς των Νομών Θεσσαλονίκης και Σερρών και ειδικότερα από ορυζώνες όπου οι εφαρμογές διαφόρων ζιζανιοκτόνων κατά το 2009 είχαν αποτύχει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ζιζάνιο αυτό. Ο E . crus - galli βιότυπος (ευαίσθητος) προερχόταν από τη Μεγάλη Βρετανία. Το imazamox εφαρμόστηκε στη συνιστώμενη και διπλάσια δόση (8, 16 g δ.ο./στρ) με προσθήκη 100 m L /στρ της βοηθητικής ουσίας methyl oleate / palmitate / fat alcohol polyalkoxylate phosphate / oleic acid ( α ), καθώς και σε μίγμα της συνιστώμενη δόσης του (8 g imazamox /στρ + 100 m L ( α )/στρ) με τα ζιζανιοκτόνα profoxydim (15 g δ.ο./στρ) ή bentazone (120 g δ.ο./στρ). Το p rofoxydim εφαρμόστηκε μόνο του στις δόσεις των 15 και 20 g δ.ο./στρ + 100 m L ( α )/στρ. Επίσης, το p enoxsulam εφαρμόστηκε μόνο του στη συνιστώμενη και διπλάσια δόση (4, 8 g δ.ο./στρ). Επιπρόσθετα, 3 g p enoxsulam / στρ εφαρμόστηκαν σε μίγμα με profoxydim (10, 15, 20 g δ.ο./στρ + 100 m L ( α )/στρ) και 4 g p enoxsulam /στρ σε μίγμα με bentazone (96 g δ.ο./στρ). Τέλος, το bispyribac εφαρμόστηκε στη συνιστώμενη δόση του (2,8 g δ.ο./στρ + 0,1% ( v / v ) alkylethersulfate sodium salt ) μόνο του και σε μίγμα με 15 g profoxydim /στρ + 100 m L ( α )/στρ. Η εφαρμογή των επεμβάσεων πραγματοποιήθηκε όταν τα φυτά του ζιζανίου βρίσκονταν στο στάδιο των 3-5 φύλλων (1-3 αδέλφια). Κάθε επέμβαση είχε τέσσερις επαναλήψεις (φυτοδοχεία), ενώ το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Τα αποτελέσματα (μέσοι όροι επεμβάσεων από δεδομένα δύο πειραμάτων) έδειξαν ότι ο E . crus - galli βιότυπος ήταν ευαίσθητος σε όλες τις επεμβάσεις των ζιζανιοκτόνων. Δύο E . erecta βιότυποι ήταν ανθεκτικοί (1-6% καταπολέμηση) στις διπλάσιες από τη συνιστώμενη δόση των ζιζανιοκτόνων imazamox και penoxsulam , αλλά και στη συνιστώμενη δόση του bispyribac . Δύο E . erecta βιότυποι και έξι E . oryzicola βιότυποι ήταν ευαίσθητοι στην εφαρμογή μόνο των ζιζανιοκτόνων imazamox (97-100% καταπολέμηση) και penoxsulam (92-100% καταπολέμηση), ενώ η αποτελεσματικότητά τους μειώθηκε κατά 5-20% μετά από εφαρμογή σε μίγμα με bentazone (σε σύγκριση με την εφαρμογή imazamox ή penoxsulam ). Το b ispyribac ήταν λιγότερο αποτελεσματικό εναντίον των δύο E . erecta και έξι E . oryzicola βιοτύπων σε σύγκριση με τα ζιζανιοκτόνα imazamox και penoxsulam . Όλοι (11) οι Echinochloa βιότυποι ήταν ευαίσθητοι στην εφαρμογή του profoxydim (μόνο ή σε μίγμα με imazamox ή penoxsulam ). Αντίθετα, η εφαρμογή του p rofoxydim σε μίγμα με bispyribac ήταν πολύ αποτελεσματική εναντίον των τεσσάρων E . erecta βιοτύπων, αλλά η αποτελεσματικότητά του μειώθηκε ελαφρώς εναντίον των έξι E . oryzicola βιοτύπων. Τα δεδομένα αυτής της εργασίας δείχνουν ότι δύο E . erecta βιότυποι ανέπτυξαν ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα imazamox και penoxsulam , αλλά παραμένουν ευαίσθητοι στο profoxydim .

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2013-12-17T13:22:39Z
2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

16ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, [2010] p.46

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)