Δομικά μοντέλα υλικών τεχνολογίας σε ατομικό επίπεδο με υπολογιστικές μεθόδους ανάλυσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Δομικά μοντέλα υλικών τεχνολογίας σε ατομικό επίπεδο με υπολογιστικές μεθόδους ανάλυσης

Παυλούδης, Θεόδωρος Κ.

Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση των ιδιοτήτων ημιαγώγιμων υλικών και νανοδιατάξεων με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και συγκεκριμένα μεθόδων πρώτων αρχών, μοριακής δυναμικής και αλγορίθμων πρόβλεψης δομής, αξιοποιώντας υπολογιστικές δομές υψηλής ισχύος. Αρχικά, μελετήθηκε η παραμορφωσιακή, εντατική και ενεργειακή κατάσταση νανοδίσκων νιτριδίου του ινδίου-γαλλίου σε νανοσυρμάτα νιτριδίου του γαλλίου και οι ηλεκτρονικές ιδιότητες των νανοσυρμάτων. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι δομικές, ηλεκτρονικές και θερμικές ιδιότητες νανοσυρμάτων αρχιτεκτονικής πυρήνα/φλοιού νιτριδίου του γαλλίου/νιτριδίου του αλουμινίου και οι δομικές ιδιότητες νανοσυρμάτων αρχιτεκτονικής πυρήνα/φλοιού αρσενιδίου του γαλλίου/αρσενιδίου του αλουμινίου-γαλλίου. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη της δομής των τριμερών νιτριδίων του γαλλίου-ινδίου, του αλουμινίου-γαλλίου, του αλουμινίου-ινδίου και του κασσιτέρου-πυριτίου, την οποία ακολούθησε αναλυτική ενεργειακή μελέτη τους και διερεύνηση των ηλεκτρονικών τους ιδιοτήτων.
The aim of this thesis was the investigation of the properties of semiconducting materials and nanostructures using computational tools such as ab initio methods, molecular dynamics simulations and structure prediction algorithms, utilizing high performance computers. Initially, the energetics and strain of indium-gallium nitride nanodisks in gallium nitride nanowires and the electronic properties of the nanowires were examined. Furthermore, the structural, electronic and thermal properties of gallium nitride/aluminum nitride core/shell nanowires and the structural properties of gallium arsenide/aluminum-gallium arsenide core/shell nanowires were investigated. Finally, the structures of the ternary alloys of gallium-aluminum nitride, indium-gallium nitride and indium-aluminum nitride and silicon-tin nitride were predicted and afterwards a detailed analysis of their energetics and electronic properties was performed.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Nitrides
Νανοσύρματα
Νιτρίδια
Νανοδομημένα υλικά
Structure prediction
Πρόβλεψη δομής
Modelling
Nanowires
Προσομοιώσεις
Nanostructured materials

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2016
2016-09-26T10:50:48Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-10-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)