Μελέτη της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Μελέτη της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης

Μπελιμπασάκης, Μιχαήλ Εμμανουήλ

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαχείριση κυκλοφορίας
Traffic flow
Traffic management
Μικροσκοπική προσομοίωση
Κυκλοφοριακή ροή
Microscopic simulation


Greek

2016-10-03T11:28:44Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)