Πολιτιστική και αθλητική κίνηση στο Συκούριο Λάρισας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Πολιτιστική και αθλητική κίνηση στο Συκούριο Λάρισας

Καραμπούλα Ειρήνη

Το παρόν έγγραφο απευθύνεται στο ευρύ κοινό κάνοντας εκτενή αναφορά στο πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα που διαδραματίζονται σε μία περιοχή της Λάρισας ,ονόματι Συκούριο. Αρχικά, στο παρόν κείμενο αναφέρεται το μεγαλείο του Ελληνικού θησαυρού-πολιτισμού και η ανάγκη για διατήρηση και προώθηση αυτού στις μετέπειτα γενιές. Έπειτα το θέμα γίνεται πιο συγκεκριμένο επισημαίνοντας πως το μέρος (Συκούριο), για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε παρακάτω συντελεί σημαντικά με το έργο του στη διατήρηση αυτού του ανυπέρβλητου θαυμασμού. Λίγο πιο κάτω δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο χωριό, π.χ. ιστορικές αναφορές σε σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής κλπ . Όσο προχωράμε στην ανάγνωση του κειμένου οι πληροφορίες που μας δίνονται γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένες με εκτενή αναφορά στην ίδρυση του πολιτιστικού συλλόγου του Συκουρίου καθώς και σε αρκετά πολιτιστικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτό τον τόπο, αναλύοντας ταυτόχρονα όπου χρειάζεται τη σημασία αυτών και τη σημαντικότητα τους για τη διατήρηση της ιστορίας, της χώρας μας. Μέσα από τις δραστηριότητες του συλλόγου γίνεται φανερή και η ανθρώπινη προσέγγιση των κατοίκων σε ορισμένα θέματα ευαισθητοποίησης. Ολοκληρώνοντας επισημαίνουμε τις δράσεις του Συκουρίου όσο αφορά τα αθλητικά δρώμενα παρουσιάζοντας πλούσιο υλικό και σ’ αυτό το κομμάτι και προβάλλοντας μερικές απαραίτητες φωτογραφίες.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

επιτόπια καταγραφή,
δρώμενα,
ιστορία,
πολιτισμός,
πηγές,
προσωπικότητες,
αθλητισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-07T09:16:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)