Γλωσσικές και σημειωτικές πρακτικές στο Instagram. Η περίπτωση ομάδας φοιτητών/φοιτητριών του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Γλωσσικές και σημειωτικές πρακτικές στο Instagram. Η περίπτωση ομάδας φοιτητών/φοιτητριών του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Ιγγλέση, Αγλαΐα Θεόδωρου

The thesis " Linguistic and semiotic practices on Instagram: Focusing on a sample of students from the Department of Journalism and Mass Media Communication” of Aristotle University examined the language and images (photos or posts and quotations etc.) used by the students of our Department on a new social media called Instagram (2010). Among the fifteen personal profiles of students, I chose and studied specifically five personal profiles on Instagram as a sample group for the analysis that had, over a period of three months, greater movement and usage in this social means, the highest number of posts in general, as well as the highest frequency of posts that included combinations of text and image. The five personal profiles of the students had been studied with regards to: firstly, the most typical linguistic phenomena that exhibit, for example the orality, the conversational style, the Latin-greek, Greek-latin text, the use of the English language and code switching(Greek / English); and, secondly, their images, focusing on how their visual meanings stated. Finally, through this study, conclusions were drawn for the individual /social identities that future journalists construct/display, taking advantage of the technical possibilities and peculiarities of Instagram, a media which promotes capturing of important moments / events of everyday life.
Η διπλωματική εργασία «Γλωσσικές και σημειωτικές πρακτικές στο Instagram: Η περίπτωση μιας ομάδας φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» μελετά τη γλώσσα και την εικόνα (φωτογραφίες ή αναρτήσεις αποφθεγμάτων κτλ) που χρησιμοποιούν φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας στο καινούργιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram (2010). Από δεκαπέντε προσωπικούς λογαριασμούς φοιτητών/τριών στο Instagram επιλέχθηκαν ως δείγμα ανάλυσης για την έρευνα οι πέντε προσωπικοί λογαριασμοί που εμφάνισαν, σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, τη μεγαλύτερη κινητικότητα στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή τον μεγαλύτερο αριθμό αναρτήσεων γενικά, όπως επίσης και την υψηλότερη συχνότητα αναρτήσεων που συμπεριλάμβαναν εικόνα και κείμενο μαζί. Οι πέντε προσωπικοί λογαριασμοί των φοιτητών/τριών μελετήθηκαν: πρώτον, ως προς τα πιο χαρακτηριστικά γλωσσικά φαινόμενα που εμφανίζουν, όπως π.χ. η προφορικότητα, το συνομιλιακό ύφος, η λατινοελληνική και η ελληνολατινική γραφή, η χρήση της αγγλικής γλώσσας και η εναλλαγή γλωσσικού κώδικα (ελληνικά/αγγλικά) και, δεύτερον, ως προς την εικόνα, με ποιον τρόπο δηλαδή δηλώνονται τα οπτικά νοήματα. Τέλος, μέσα από τη μελέτη αυτή, εξήχθησαν συμπεράσματα για τις ατομικές/κοινωνικές ταυτότητες που κατασκευάζουν/προβάλλουν οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι, εκμεταλλευόμενοι τις τεχνικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του Instagram, ενός Μέσου που πριμοδοτεί την αποτύπωση σημαντικών στιγμών/περιστατικών της καθημερινής ζωής

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

image
εικόνα
κείμενο
Instagram
word

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-12T08:11:36Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)