Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτηρας στις Φέρρες Αλεξανδρούπολης. Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας του Ναού και διερεύνηση μεθόδων αποκατά

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτηρας στις Φέρρες Αλεξανδρούπολης. Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας του Ναού και διερεύνηση μεθόδων αποκατά

Τεντώνης, Γεώργιος Θωμά

The aim of the present thesis was the study of the Holy Temple of Panagia Kosmosotira in Ferrai Alexandroupolis. At first we examined the historical and architectural data of the Temple so as the reader to obtain an overall picture of the monument. Thereafter, data were presented related to previous interventions as well as studies that carried out in previous years. The main part of this thesis dealt with the static and dynamic analysis of the Temple, to assess the existing situation through simulation models and the study of a potential removal of the external trusses placed in the 1930s. The final part of this thesis refers the conclusions drawn from the static analysis of the structure and interventions are proposed for the monument, which is reversible and consistent with the general principles of monument preservation.
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του Ιερού Ναού της Παναγίας Κοσμοσώτηρας στις Φέρρες Αλεξανδρούπολης. Αρχικά εξετάστηκαν τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του Ναού, ώστε να αποκτηθεί μια συνολική κατά το δυνατόν εικόνα για το μνημείο. Εν συνεχεία παρουσιάστηκαν στοιχεία για τις προηγούμενες επεμβάσεις που έγιναν στο μνημείο, καθώς και μελετών προηγούμενων ετών. Το κύριο μέρος της διατριβής ασχολήθηκε με τη στατική και δυναμική ανάλυση του Ναού, την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασής του μέσω μοντέλων προσομοίωσης, αλλά και τη μελέτη του σε ενδεχόμενο αφαίρεσης των εξωτερικών αντηρίδων που τοποθετήθηκαν τη δεκαετία του 1930. Στο τελευταίο μέρος της διατριβής γίνεται αναφορά στα εξαγόμενα συμπεράσματα από τη στατική ανάλυση της κατασκευής και προτείνονται επεμβάσεις στο μνημείο, οι οποίες είναι αντιστρέψιμες και σύμφωνες με τις γενικές αρχές αποκατάστασης των μνημείων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αποκατάσταση
Restoration
Alexandroupolis
Kosmosotira
Κοσμοσώτηρα
Αλεξανδρούπολη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-14T11:48:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)