Επίδραση διαφόρων παραγόντων στην αντιοξειδωτική ικανότητα και τη συγκέντρωση ολικών φαινολών σε φύλλα και καρπούς ελιάς (Olea europaea L.)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επίδραση διαφόρων παραγόντων στην αντιοξειδωτική ικανότητα και τη συγκέντρωση ολικών φαινολών σε φύλλα και καρπούς ελιάς (Olea europaea L.)

Κλαδοπούλου, Αικατερίνη Χαρισίου

Στην παρούσα εργασία, εξετάσθηκαν δέκα ποικιλίες ελιάς (Olea europaea L.) ως προς την περιεκτικότητά τους σε συστατικά υψηλής διατροφικής αξίας υπό την επίδραση της εποχής του έτους και του καρπικού φορτίου. Συγκεκριμενα προσδιορίσθηκαν η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα, οι περιεχόμενες ολικές φαινόλες και η ολική χλωροφύλλη στα φύλλα των ελαιόδεντρων σε σχέση με την εποχή, καθώς και η αντιοξειδωτική ικανότητα και η συγκέντρωση ολικών φαινολών στα φύλλα και τους καρπούς αυτών των ποικιλιών σε σχέση με το καρπικό φορτίο. Τα φυτά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, προέρχονται από τον πειραματικό ελαιώνα του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.Όσον αφορά στην επίδραση της εποχής, υψηλότερες τιμές ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας στα φύλλα παρατηρήθηκαν και για τις δέκα ποικιλίες το φθινόπωρο ή/και το χειμώνα. Αντίθετα, υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολών μετρήθηκε το καλοκαίρι για τις περισσότερες ποικιλίες. Η ολική χλωροφύλλη παρουσίασε υψηλότερες τιμές το καλοκαίρι.Η επίδραση του καρπικού φορτίου στα φύλλα έδωσε υψηλότερες τιμές αντιοξειδωτικής ικανότητας τους φθινοπωρινούς μήνες σε βλαστούς με λίγους ή/και χωρίς καρπούς, ενώ η συγκέντρωση ολικών φαινολών ήταν μεγαλύτερη την περίοδο του καλοκαιριού, ανεξάρτητα από το καρπικό φορτίο.Οι τιμές ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας στους καρπούς σε σχέση με το φορτίο καρποφορίας ακολούθησαν πτωτική πορεία από το καλοκαίρι (Ιούνιο,Ιούλιο) προς το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο) και παρουσίασαν ξανά άνοδο τον Οκτώβριο. Τους φθινοπωρινούς μήνες, επίσης παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το καρπικό φορτίο και υψηλότερες τιμές σε βλαστούς με μικρό φορτίο. Η συγκέντρωση ολικών φαινολών στους καρπούς ήταν υψηλή στην αρχή του καλοκαιριού και μετά ακολούθησε πτωτική πορεία. Οι τιμές ήταν ανεξάρτητες από το φορτίο καρποφορίας
In this study, ten olive varieties (Olea europaea L.) were tested for their content in highly nutritious ingredients under the influence of the time of the year and the fruit load. In particular, total antioxidant capacity, total phenols and total chlorophyll were quantitatively determined in leaves of the olive trees relative to the time, and the antioxidant capacity and concentration of total phenols were evaluated in leaves and fruit of these varieties relative to the fruit load. The plants used, were grown in the experimental olive orchard of the Aristotle University Farm. Regarding the effect of the time, the highest total antioxidant capacity observed for all ten varieties in the fall and / or winter. Conversely, the highest concentration of total phenols was measured in summer for most studied varieties. The total chlorophyll showed the highest values in summer.The effect of fruit load on leaves resulted in the highest values of antioxidant capacity in autumn months in shoots with few and /or without fruits, while the concentration of total phenols was greater during the summer period, regardless of the fruit load.The total antioxidant capacity of fruits which are relative to the charge followed a downward course covering the summer months (June, July) to September. Rose again in October. In the autumn months also observed differences in fruit load and higher values in shoots with small load. The concentration of total phenols in fruits was high at the beginning of the summer and followed by a downward trend. Values were similar, regardless of the fruit load.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Olea europaea L.
Αντιοξειδωτική ικανότητα
Συγκέντρωση ολικών φαινολών
Ελιά
Antioxidant capacity
Concentration of total phenols

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-14T11:52:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)