Ποιότητα και διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών: Ο ρόλος των ΔΠΧΑ και της χρηματοπιστωτικής κρίσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Ποιότητα και διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών: Ο ρόλος των ΔΠΧΑ και της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Μαγγανάρης, Παναγιώτης Α.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση
Banks and banking, Accounting
institutional setting
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
conditional conservatism
Global Financial Crisis, 2008-2009
value relevance
Banks and banking, European
συνάφεια (πληροφοριακό περιεχόμενο)
επικαιρότητα των κερδών
Τράπεζες και τραπεζική, Λογιστική
Financial statements
earnings timeliness
θεσμικό πλαίσιο
διαφάνεια
International Financial Reporting Standards
transparency
Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση, 2008-2009
διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς
Τράπεζες και τραπεζική, Ευρωπαϊκή
global financial crisis
European banks
δεσμευμένη συντηρητικότητα
ευρωπαϊκές τράπεζες


Greek

2016
2016-11-01T12:55:42Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)