Υλοποίηση Ροής Εργασιών στην Πλατφόρμα Παράλληλης Ανάλυσης Δεδομένων Stratosphere

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Υλοποίηση Ροής Εργασιών στην Πλατφόρμα Παράλληλης Ανάλυσης Δεδομένων Stratosphere

Παπανικολάου, Ιωάννα

Nowadays, the huge and increasing amount of data requires tools and technologies suitable for their analysis during a proper period of time. The target of this essay is to introduce Stratosphere, a state-of-the-art platform for parallel data analysis and to use it for the effective implementation of a task flow aiming to organize biomedical essays, retrieved from the internet.
Τη σημερινή εποχή, ο μεγάλος και συνεχώς αναπτυσσόμενος όγκος δεδομένων απαιτεί τη δημιουργία εργαλείων και τεχνολογιών, ικανών να επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα σε ικανοποιητικό χρόνο. Στην εργασία αυτή θα αναλυθεί το Stratosphere, ένα σύγχρονο πρόγραμμα παράλληλης ανάλυσης δεδομένων και στη συνέχεια αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική εκτέλεση μίας ροής εργασιών, που στόχο έχει την οργάνωση βιοϊατρικών κειμένων, ανακτημένων από το διαδίκτυο.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

ανάλυση δεδομένων
Task Flow
ροή εργασιών
Stratosphere
Big Data

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-08T09:44:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)