Προσευχή και συναίσθημα στη θρησκευτική ζωή της Ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας: Μία προσέγγιση σύμφωνα με τα δεδομένα της γνωσιακής ιστοριογραφίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Προσευχή και συναίσθημα στη θρησκευτική ζωή της Ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας: Μία προσέγγιση σύμφωνα με τα δεδομένα της γνωσιακής ιστοριογραφίας.

Μορέλλος, Μηνάς Ευάγγελου

Το παρόν πόνημα έχει στόχο να εξετάσει το φαινόμενο της προσευχής στο χρονικό πλαίσιο των Ελληνορωμαϊκών χρόνων και στον χώρο της Ελλάδας, κάτω από το πρίσμα της γνωσιακής ιστοριογραφίας, μίας μοντέρνας ερευνητικής τάσης στον χώρο της θρησκειολογίας. Με τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τη συγκεκριμένη τάση θα ερευνηθούν οι αντιδράσεις νευρώνων του εγκεφάλου σε καταστάσεις συναισθηματικά φορτισμένες, όπως είναι ο φόβος και η απόγνωση ή η χαρά και η ευγνωμοσύνη. Θα εξεταστεί ιστορικά η αναφερόμενη εποχή και κυρίως θα δοθεί έμφαση όχι μόνο στο φαινόμενο καθ’ αυτό αλλά και στα ιστορικά δεδομένα που επηρέασαν τόσο τη συμπεριφορά των ανθρώπων της εποχής όσο και τον συνολικό τους τρόπο σκέψης. Ορόσημο της εργασίας αποτελεί το ενδέκατο βιβλίο του έργου του Λούκιου Απουλίηου «Μεταμορφώσεις» και πιο συγκεκριμένα οι δύο προσευχές που εκφωνεί ο ήρωας του μυθιστορήματος. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο αναλύεται ιστορικά η εξεταζόμενη περίοδος καθώς και η διαδικασία της προσευχής. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τη γνωσιακή εξέταση του συγκεκριμένου φαινομένου, η οποία συνυφαίνεται με την ιστορική πραγματικότητα, όπως αυτή μας δίνεται από τις πηγές. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μία γνωσιακή ιστοριογραφία, καθώς τα ιστορικά δεδομένα ενισχύονται, επαληθεύονται και συνυφαίνονται με την εισαγωγή των βιολογικών, ψυχολογικών και γνωσιακών δεδομένων που πιθανότατα διήπαν τους ανθρώπους που έζησαν στη συγκεκριμένη εποχή και που επομένως πιθανότατα να επηρέασαν και τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους.
This project aims to examine the phenomenon of prayer in the Graeco-Roman era time frame and in the area of Greece, under the perspective of cognitive historiography, a modern research trend in the field of the Study of Religion. The methodological tools used by this particular tendency will be used to examine the reactions of particular brain neurons under the influence of emotionally charged situations, such as fear and despair or happiness and gratitude. The reported period will be historically examined and the main focus won’t be just the phenomenon as such, but also the historical data that affected both the behavior of people of that time and their whole way of thinking. Landmark for this work will be the eleventh book of Lucius Apouleius’ "Metamorphoses" and more specifically the two prayers mentioned by the hero of the novel. The project is divided into two parts. In the first the referring period and the prayer process are historically analyzed. The second part deals with the cognitive examination of this phenomenon, which is combined with the historical reality as given by our sources. This study is a cognitive historiography as the historical data are supported, verified, and combined with the input of biological, psychological and cognitive data that probably affected the people of this era and therefore probably influenced their whole thinking and behavior.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γνωσιακή Επιστήμη
Προσευχή
Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα
Cognition
Prayer
Graecoroman antiquity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-10T07:51:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)