Διαμερισμός γράφων σε κατανεμημένα συστήματα - Θεωρία και πράξη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διαμερισμός γράφων σε κατανεμημένα συστήματα - Θεωρία και πράξη

Μουσλή, Σαχήν

The aim of this thesis project is the study, application and comparison of the graph partitioning techniques in distributed networks. Our primary interest is the implementation of a single pass edge-partitioning streaming variant of the FENNEL algorithm in the Apache Spark framework and secondarily it’s evaluation in real world large graphs.
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, εφαρμογή και η σύγκριση μεθόδων διαμερισμού γράφων σε κατανεμημένα συστήματα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται, αφενός, στην υλοποίηση της μεθόδου FENNEL στο περιβάλλον Apache Spark και, αφετέρου, στην εφαρμογή διαφόρων μεθόδων διαμερισμού γράφων με σκοπό τον πειραματισμό και την εξαγωγή συμπερασμάτων, ειδικότερα σε προβλήματα ροής δεδομένων ενός περάσματος.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Γράφοι
Graph partitioning
Κατανεμημένα συστήματα
Διαμερισμός γράφων
Graphs
Distributed Systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-14T11:16:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)