Διακρίβωση Εναλλασσόμενου Ρεύματος Σχεδιασμός και Υλοποίηση πρότυπης Διάταξης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διακρίβωση Εναλλασσόμενου Ρεύματος Σχεδιασμός και Υλοποίηση πρότυπης Διάταξης

Σφέτσιου, Χριστίνα

Calibration of alternating current (AC) is achieved by comparing it with its equivalent direct current (DC). Both signals have a heating effect when applied on a resistance. The resistors used, are specifically build for such transfers and named “Thermal Converters”. Although the signals applied are nominally equivalent, there is a difference on the heating effect. This difference is the key for AC-DC current transfer. After repeatable measurements we record the average of this difference and we calculate its uncertainty. These values are in range of ppm. Following this method, a certificate is created for every thermal converter at a specific range. These calibrated thermal converters constitute the standards for any other AC-DC Current Transfer.
Η διακρίβωση του εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος επιτυγχάνεται με τη σύγκρισή του με το συνεχές (DC) ρεύμα. Η σύγκριση βασίζεται στο θερμικό αποτέλεσμα που έχουν αντίστοιχα το AC και το DC ρεύμα πάνω σε επίπεδους θερμικούς μετατροπείς (PMJTC). Από τη σύγκριση αυτή εμφανίζεται μια διαφορά στο θερμικό αποτέλεσμα για ίδιες ονομαστικές τιμές AC και DC ρεύματος. Μετά από διαδοχικές μετρήσεις καταγράφεται ο μέσος όρος της διαφοράς αυτής και υπολογίζεται η αβεβαιότητα της. Τα μεγέθη αυτά είναι της τάξης των λίγων ppm. Έτσι σχηματίζεται ένα πλήρες πιστοποιητικό για κάθε πρότυπο θερμικό μετατροπέα. Αυτοί οι πιστοποιημένοι θερμικοί μετατροπείς στη συνέχεια αποτελούν το πρότυπο διακρίβωσης εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος για οποιοδήποτε άλλο προς διακρίβωση αντικείμενο στο μέγεθος αυτό.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-15T09:16:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)